2017-11-01 - Av Henrik Sjöholm

Skogsbränder i Kalifornien kan påverka fonden

Enligt en uppdatering från RMS den 30 oktober, så förväntas de ekonomiska skadorna av skogsbränderna i Kalifornien under oktober uppgå till mellan sex och åtta miljarder dollar. Skador i denna storleksordning kan komma att påverka några positioner i Entropics portfölj. Med nuvarande priser på andrahandsmarknaden skulle påverkan på NAV vara mindre än 1 %.

Skogsbränderna i oktober har haft förödande följder, med uppskattningsvis 8 900 förstörda byggnader enligt Kaliforniens brandmyndighet. Snarare än en stor händelse, såg vi en följd av skogsbränder, som startade 8-9 oktober och som pågått tills nu.

I och med att försäkring mot skogsbränder är ganska heltäckande, så kommer största delen av de ekonomiska skadorna också att vara försäkrade och händelsen kommer sannolikt att bli en av de kostsammaste skogsbränderna någonsin. Detta adderar ytterligare stora försäkrade skadekostnader till ett extremt år ifråga om kostnader för naturkastrofer.

De cat bonds som kan påverkas är sådana som har en utlösningsmekanism byggd på aggregat, vilket betyder att den baseras på de totala försäkrade skadorna för de risker som omfattas under året. Dessa obligationer har sett aggregatet växa som en följd av skador som inträffat under den intensiva orkansäsongen 2017.

En cat bond, Residential Re serie 10, förväntas ha utlösts. Entropics har inte en position i denna obligation. Emellertid, så sände sponsorn bakom obligationen Caelus Re V, där Entropics har positioner, igår en formell notifiering gällande indikativa skador på obligationerna. Detta kommer att återspeglas i kommande NAV.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: