2016-02-09 - Av Henrik Sjöholm

Utfallet i MultiCat Mexico Class C är klart

Obligationen MultiCat Mexico Class C, som befarades ha utlösts helt efter de första rapporterna om orkanen Patricia i Mexiko i oktober 2015, har utlösts till 50 %. Det är officiellt klart efter skaderegleringen utförd av AIR Worldwide. AIRs rapport grundas på National Hurricane Centers (NHC) slutrapport om orkanen, som visar att lufttrycket var något högre än vad som ursprungligen uppmätts. Därmed frigörs 50 miljoner dollar för återuppbyggnad efter orkanen, vars skador uppskattas av NHC till 325 miljoner dollar.

För SEF Entropics Cat Bond Fund, som har bokfört värdet i MultiCat Mexico Class C till noll innebär det att obligationen bokförs till nytt marknadsvärde. Det innebär en momentan värdeökning av fonden på ca 3 %, vilket kommer att återspeglas i kommande NAV.

NHC:s rapport visar att orkanen, då den träffade land, hade ett centralt lufttryck på 932 hPa och ett lägsta lufttryck på 872 hPa. De beräkningar som gjorts visar att Patricia därmed hade ett lufttryck som understeg 932 hPa då den drog in över den zon som avgör om MultiCat Mexico Class C utlöstes eller ej. Obligationens utlösningsmekanism innebar 50 % utbetalning om lufttrycket i denna zon var högre än 920 hPa, men inte översteg 932 hPa. Ett lufttryck som inte översteg 920 hPa innebar 100 % utbetalning. Slutsatsen av beräkningarna är att obligationen utlösts till 50 %.

Slutrapporten visar att orkanen Patricia var det djupaste lågtryck som någonsin uppmätts på västra halvklotet och det näst djupaste som någonsin uppmätts. Rekordet innehas av tyfonen Tip i västra Stilla Havet 1979, med ett lägsta lufttryck på 870 hPa.

Nyhetssajten Artemis.bm har ytterligare information om AIR:s rapport.

Bild: Orkanen Patricia från rymden, NASA / CC-BY-2.0

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: