2018-03-28 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering om vinterstormen Rileys påverkan på cat bonds med aggregerat sjävbehåll

I början av mars slog vinterstormen Riley till mot den centrala atlantkusten i USA med starka vindar och omfattande snöfall. Även om det var en ovanligt svår storm, med snabbt sjunkande lufttryck och orkanstyrka i byarna, och stora skador så skulle den normalt sett inte påverka några cat bonds.

Beroende på tidigare händelser under 2017, med en extrem orkansäsong och de mest förödande skogsbränderna i Kalifornien någonsin, så har obligationer med aggregerade självrisker (kostnaderna för flera händelser under en risksäsong avräknas mot självrisken) och som tecknar försäkring för flera risker sett en erosion av självriskerna. Därmed närmar sig några obligationer nu den punkt då de kan börja utbetala skadeersättningar och marknadspriset påverkas i motsvarande utsträckning.

De senaste veckorna, så har uppdaterade uppskattningar av skadorna från skogsbränderna i Kalifornien och bedömningar av Rileys påverkan bidragit ytterligare till att erodera självriskerna. För Entropics berör detta Caelus V och Residential Re.

De kommande månaderna kommer viss osäkerhet om de slutgiltiga skadorna att bestå. Det årliga återställandet av självriskerna för berörda obligationer inträffar i maj eller juni.

Vi fortsätter att följa utvecklingen noga och meddelar större förändringar.

Foto: Massachusets National Guard / CC-BY 2.0

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: