2017-12-14 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering om skogsbränderna i Kalifornien 2017

2017 är på väg att bli det kostsammaste året någonsin ifråga om skador från skogsbränder Utöver den extrema nordatlantiska orkansäsongen, så kan cat bonds påverkas, vilket återspeglas i fondens NAV. Enligt vår nuvarande bedömning, så står en cat bond i portföljen inför en möjlig totalskada på principalen och en skulle drabbas delvis.

De totala försäkringsskadorna bedöms nu överskrida 10 miljarder USD. I och med att de flesta skador inte täcks av försäkring, så förväntas de totala skadorna vara mycket större. För närvarande, kommer det största hotet från branden ”Thomas” i Santa Barbara och Ventura countyn. Bränden täcker, i skrivande stund, mer än 950 km2, vilket gör den till den geografiskt största skogsbranden i Kalifornien i år, och har förstört mer än 1000 byggnader. Den är ännu inte under kontroll.

Den kostsammaste skogsbranden i år, Tubbs, drabbade countyna Napa och Sonoma i oktober, med mer än 5600 strukturer förstörda och åtskilliga dödsoffer. Totalt så har skogsbränder bränt mer än 4400 km2 (delstatlig och federal mark) till dags dato 2017, nästan dubbelt så stor yta som brann 2016. Enligt AIR Worldwide, så står detta år för fem av de 20 mest destruktiva skogsbränder som någonsin observerats i Kalifornien.

De stora skogsbränderna beror i stor utsträckning på meteorologiska förutsättningar, med starka vindar och extrem regnbrist. De flesta områden har fått mindre än fem procent av normal nederbörd innevarande kvartal.

Cat bonds täcker vanligen skogsbränder som isolerad risk, men kan inkludera skador från skogsbränder i cat bonds med aggregerade skador, där de totala skadorna från flera risker avgör om en obligation utlöser eller ej. Varken en normal eller en extrem skogsbrand säsong kommer, i sig, att orsaka skador på cat bonds. Emellertid så kan de, i tillägg till den extrema orkansäsongen 2017, orsaka skador.

Entropics bedömning av erosionen av självrisk den 13 december indikerar att en position i portföljen (Caelus Re V 2017-1 Class D) står inför en totalskada. En annan position i samma obligation (Class C) förefaller stå inför en delskada (för närvarande 8 % av principalen).

Den bedömda erosionen av självrisk och principal för positioner som berörs av skogsbränderna i Kalifornien sammanfattas i följande grafer i enlighet med nuvarande skaderapporter.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: