2018-08-13 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering om skogsbränderna i Kalifornien

Den pågående skogsbrandsäsongen i Kalifornien har skapat intresse i media globalt. Förutom storleken på bränderna i sig, så har det extremt varma vädret med skogsbränder på norra halvklotet bidragit till intresset. För närvarande, så kommer de bedömda försäkringsskadorna att täckas av direktförsäkringsbolag och möjligen några återförsäkringsbolag. Skogsbrand i USA är en liten risk i såväl Entropics som de flesta andra förvaltares portföljer. Vid utgången av juli uppgick risken för skogsbrand i USA till 0,36 % av portföljens totala expected loss.

Vi är fortfarande tidigt i säsongen för skogsbränderna. Likväl har vi sett den största skogsbranden i Kaliforniens historia (branden i Mendocino Complex) likväl som den sjätte mest destruktiva branden som skådats (Carr-branden). Skadorna uppskattades av AON i Global Catastrophe Recap för juli 2018 till mer än en miljard dollar, med mer än 2000 byggnader förstörda i bränderna.

Jämfört med de största bränderna under föregående säsong, så har de totala försäkringsskadorna då uppskattats att överstiga 13 miljarder dollar av AON. Den dyraste branden under säsongen var Tubbs i Kaliforniens vinregion, med mer än 5600 förstörda byggnader. Bränderna Thomas och Nuns också medförde mer än 1000 förstörda byggnader vardera. De totala försäkringsskadorna för skogsbrandsäsongen 2017 överstiger den totala kostnaden för de föregående nio åren.

Likväl så skulle de extrema skogsbränderna under 2017 i sig inte ha varit tillräckligt svåra för att utlösa cat bonds i Entropics portfölj. Följande graf illustrerar hur förbehållsbeloppen påverkats av skogsbränder 2017:

Bedömd urgröpning av förbehållsbelopp för cat bonds 2017 pga skogsbränder

För att ge ett intryck av de pågående brändernas enorma storlek projicerar följande bild Mendocino Complex-branden över Stockholmsregionen. Den större ytan sträcker sig ungefär 60 km från nordost till sydväst, med en största bredd på ungefär 20 km. Branden sträcker sig över en aria på ungefär 112 000 hektar (1120 km2) då detta skrivs.

Map of the Mendocino Fire projected over the Stockholm region

Källa: NBC. © OpenSTreetMap och CartoDB

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: