2018-11-11 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering om skogsbränder i Kalifornien

Satellite image of Camp Fire, CA

För närvarande härjar omfattande skogsbränder i Kalifornien. Camp Fire i norra delstaten är nu den mest förödande skogsbranden i delstatens historia, med mer än 6700 förstörda byggnader, merparten i staden Paradise som i huvudsak förstörts, och 23 döda. I södra delstaten hotar branden Woolsey staden Malibu och minst 150 000 bostäder har evakuerats. Händelserna kan komma att påverka cat bonds.

Ingen av bränderna är för närvarande under kontroll och skadorna kommer med säkerhet att öka. Fonden och cat bondmarknaden har en begränsad exponering mot skogsbränder men två cat bonds på marknaden kan komma att beröras direkt av bränderna. Dessa täcker ansvar för två energibolag om de hålls ansvariga för att ha orsakat bränderna. Entropics har en av dessa positioner i sin portfölj, där dess storlek uppgår till ca 1 % av fondförmögenheten.

Därutöver kan obligationer som täcker flera risker i USA, där skadekostnader aggregeras under en riskperiod och om den sammanlagda kostnaden överstiger förbehållsbeloppet (självrisken) komma att påverkas genom att bränderna bidrar till erosion av förbehållsbelopp. I dagsläget är det mindre sannolikt att dessa händelser ska leda till att obligationerna löser ut helt eller delvis, då 2018 varit ett år med hittills relativt låga katastrofskador.

Under kommande vecka väntar vi oss att priserna på andrahandsmarknaden kommer att återspegla den ökade osäkerheten kring berörda positioner. Entropics fortsätter att följa och analysera utvecklingen och uppdaterar med ytterligare information om utvecklingen som kan komma att påverka fonden.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: