2019-10-29 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering om skogsbränder i Kalifornien

Skogsbränder i Kalifornien har även 2019 fått mycket uppmärksamhet. Jämfört med tidigare år är bränderna begränsade, främst därför att den genomsnittliga spridningen hållits nere. För närvarande hotas inte heller några stora befolkningscentrum, varför vi inte i dagsläget förväntar oss direkt påverkan på cat bonds. Fonden innehar inte heller för närvarande obligationer som är specifikt exponerade mot skogsbränder.

Under 2019 har, till och med 27 oktober, 5 061 bränder brutit ut i Kalifornien, med påverkan på 301 km2 skog. Under samma period 2018 hade 5 248 bränder brutit ut och drabbat 2 558 km2. Genomsnittet de senaste fem åren för perioden är 5 204 bränder respektive 1 508 km2.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: