2018-10-22 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering om orkanen Willa

Orkanen Willa närmar sig Mexikos västkust som en orkan kategori 5. Även om prognoser indikerar att orkanen kommer att försvagas innan den går in över land i norra delen av delstaten Nayarit eller södra delen av Sinaloa, så talar mycket för att den gör så som kraftig orkan (kategori 3 eller 4). Orkanen riskerar att utlösa en cat bond som också finns i Entropics Cat Bond Fund. Fortfarande är dock prognoserna alltför osäkra för att avgöra om så blir fallet.

Den cat bond som riskerar påverkas är utgiven av Världsbanken för att förse FONDEN med medel för katastrofhjälp. Entropics Cat Bond Funds position i obligationen uppgår till cirka 1 % av fondförmögenheten.

FONDEN är Mexikos statliga fond för naturkatastrofer och har tidigare använt sig av Världsbankens ramverk (Multicat) för att skydda sig genom cat bonds. Obligationens nominella värde är 110 miljoner USD. Den har en parametrisk utlösningsmekanism byggd på lufttryck inför att orkanen går över land. Lufttrycket mäts i ett definierat område strax utanför land. Baserat på lufttryck vid mätpunkten kan obligationen utlösas helt eller delvis enligt följande schema:

uppmätt lufttryck ≤ 920 hPa 100 %
920 hPa < uppmätt lufttryck ≤ 932 hPa 50 %
932 hPa < uppmätt lufttryck ≤ 935 hPa 25 %

 

För närvarande (kl. 17 svensk tid) är det centrala lufttrycket i orkanen 925 hPa. Orkanen beräknas nå mätzonen under tisdag kväll, svensk tid. Dessförinnan indikerar prognoserna en försvagning orsakad av ökande vindskjuvningar, men det är ännu oklart om ökningen kommer att innebära att tröskelvärdet i mätpunkten överskrids.

Sedan Willa nådde stormstyrka i lördags kväll, svensk tid, har den fördjupats och stärkts mycket snabbt och var på måndagskvällen en orkan kategori 5.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: