2018-10-09 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering om orkanen Michael

Orkanen Michael väntas nå land nära Panama City i nordvästra Florida under onsdagskvällen, centraleuropeisk tid. Orkanen väntas dessförinnan tillta i styrka och vara en orkan kategori 3 vid landkänning, med potentiellt omfattande skador från vindar, skyfall och stormfloder. Med nuvarande modelleringsunderlag väntas inte några cat bonds i portföljen utlösas.

Området mellan Panama City och Tallahassee är inte lika tätbefolkat som de sydöstra delarna av Florida, men skadorna kan likväl bli betydande. Baserat på nuvarande prognoser och tillgängliga data för att modellera följderna kan de försäkrade skadorna bedömas uppgå till upp till tre miljarder USD.

Michael bildades ur ett lågtryck i Hondurasbukten under den gångna helgen och har de senaste dagarna passerat över Mexikanska golfen, där ytvattentemperaturerna för närvarande är 1-2 grader C över de normala, vilket skapat gynnsamma förhållanden för intensifiering.

Omfattningen av skador kan variera kraftigt även vid små skillnader i intensitet och bana, varför nuvarande bedömningar kan komma att ändras. Vid behov kommer Entropics att publicera ytterligare uppdateringar om orkanen och eventuell påverkan på cat bondmarknaden.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: