2016-10-07 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering om orkanen Matthew

Orkanen Matthew är den värsta orkan som drabbat Florida på mer än tio år. På väg mot Florida, så har den passerat över flera karibiska länder. Även om vår förvaltning fokuserar på möjliga försäkringsskador, så är det en allvarlig katastrof och vi känner djupt med dem som drabbats av den.

Som man kan vänta sig, så beräknas Matthew utlösa betydande försäkringsförluster i Florida och kan därmed påverka såväl återförsäkring som ILS-branschen. Entropics har följt utvecklingen av orkanen noga och omvärderar portföljexponeringen kontinuerligt i och med att nya uppgifter kommer från National Hurricane Center (NHC) och modelleringsföretag. Vår meteorolog har understött investmentteamet vid utvärdering av sannolikheten för försäkringsskador i och med att orkanen utvecklas.

Det kan inte nog understrykas att alla prognoser är behäftade med ett stort mått av osäkerhet och, i och med att orkanen följer en bana precis utanför kustbandet, så kan små variationer från prognoserna föranleda stora förändringar av de försäkrade förlusterna. Vad vi kan se är att ett värsta fall-scenario, där Matthew skulle gå in över land direkt över Miami och sedan röra sig inåt landet, för närvarande är osannolikt. Detta scenario skulle ha haft svåra konsekvenser på cat bond-portföljer, inklusive Entropics. I vår senaste månadsrapport, så kan den historiska händelsen ”Orkanen Great Miami 1926”, med en förutspådd förlust på 26,8 %, användas för att ana den hypotetiska följden för portföljen som följd av en extrem sådan förlust för försäkringsbranschen i stort.

Ratingföretaget S&P har satt 15 cat bonds på sin observationslista och även om ingen har nedgraderats, så följer man dem, och ILS-analytiker pekar på ytterligare några icke-ratade obligationer som kan påverkas om vädersystemet utvecklas i en ofördelaktig riktning.

De senaste prognoserna från National Hurricane Center indikerar en något mer positiv bana för orkanen än rapporterna de senaste dagarna visat på och, om dessa prognoser är korrekta, så kommer påverkan på Entropics portfölj att vara begränsad. För portföljen skulle det betyda antingen inga eller små förluster. Detta kan dock ändras i och med kommande rapporter om hur situationen utvecklas, även om en stor förlust, som en händelse liknande Great Miami, för tillfället är osannolik. Vi följer och analyserar systemets och andrahandsmarknadens utveckling kontinuerligt.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: