2017-08-26 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering om orkanen Harveys påverkan på cat bondmarknaden

Innan den drog in över land, så uppgraderades orkanen Harvey till kategori 4, vilket innebär att det är den kraftigaste orkan som dragit in över land i USA sedan Charley år 2004. Det är också den första orkanen över fastlandet med kategori 3 eller högre sedan Wilma 2005. Under natten, så nedgraderades Harvey till kategori 3. De första rapporterna indikerar att vindskadorna är relativt begränsade och kommer att täckas av direktförsäkringsbolag och, möjligen, återförsäkring.

Påverkan på cat bondmarknaden på fredagen var måttlig. Swiss Re Cat Bond Total Return Index USD avkastade -0,34 procent förra veckan efter en uppgående period på 32 veckor. I och med att situationen klarnar förväntar vi oss att marknadspriserna återhämtar sig, men det återstår viss osäkerhet och nya fakta fortsätter att komma fram. Harvey förväntas nu dröja sig kvar över östra Texas de kommande dagarna, samtidigt som den fortsätter att försvagas. Detta kan bidra till ytterligare skador, som främst förväntas i form av översvämning, där cat bonds har mindre exponering.

Entropics fortsätter att analysera portföljens exponering mot händelsen, liksom marknadsutvecklingen, och återkommer med fler uppdateringar

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: