2018-09-12 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering om orkanen Florence

Orkanen Florence i Atlanten närmar sig USAs ostkust och är på väg över land i North Carolina or South Carolina inom 48 timmar. Den är för närvarande en orkan kategori 4 med potentiellt katastrofala effekter i berörda områden. Fortfarande råder dock betydande osäkerhet gällande den exakta banan och var den kan gå över land.

Sett till ILS och cat bond-marknaderna, så är försäkringsexponeringen mot orkanen begränsad, beroende på den relativt låga befolkningstätheten. Likväl kan försäkringskadorna bli betydande och vi bedömer att den största påverkan kommer att drabba åter/försäkring och säkerställd återförsäkring (privata transaktioner). Riskexponeringen för cat bonds är mera begränsad, men kan påverkas.

Andrahandsmarknaden har ännu inte reagerat på händelsen. En stresstest av Entropics portfölj utgående från historiska händelser med likartad intensitet och relevanta geografiska områden indikerar att orkanen Hugo (kategori 4, 1989) inte skulle ha orsakat några förluster, medan orkanen Hazel (kategori 4, 1954) skulle ha orsakat förluster på ca 1 % av NAV. Entropics fortsätter att följa Florence och återkommer med ytterligare information i och med att läget utvecklas.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: