2018-10-10 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering 2 om orkanen Michael

Orkanen Michael har det senaste dygnet förstärkts och har under kvällen gått in över land vid Mexico Beach i nordvästra Florida som en orkan kategori fyra. Den ökade styrkan innebär att försäkrade skador stiger i förhållande till tidigare prognoser och potentiellt även kan leda till utbetalningar från cat bonds och Entropics Cat Bond Fund. Dock kan små förändringar av orkanens fortsatta utveckling få stor betydelse för skadeutfallet.

Utvecklingen innebär att det nu är svårt att ge precisa uppskattningar av påverkan på cat bondmarknaden. Baserat på tillgängliga modelleringsdata har Entropics bedömt skadan för Entropics Cat Bond Fund från noll till en procent, men osäkerheten kring den slutliga skadekostnaden är fortfarande stor. På kort sikt förväntar vi oss dock en viss volatilitet i obligationspriserna på andrahandsmarknaden innan skadeläget klarnat. Denna kortsiktiga påverkan återhämtas snabbt om händelsen visar sig inte påverka cat bonds i portföljen.

De totala skadekostnaderna för orkanen beräknas nu att ha mer än dubblats förhållande till bedömningarna tidigare i veckan. Orkanen Michael (vindar på 69 m/s) är den kraftigaste orkan som dragit in över USAs fastland sedan orkanen Andrew (76 m/s) 1992. De försäkrade skadorna begränsas dock av att regionen tillhör de mindre tätbefolkade i Florida.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: