2017-10-07 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering 2 om orkanen Nate

Entropics har under dagen genomfört simuleringar av den möjliga påverkan. Med de senaste dataset som vi har tillgängliga, så visar dessa simuleringar ingen portföljförlust, förutsatt att nuvarande prognoser håller.

Orkanen har fortsatt att stärkas och är för närvarande en kategori 1-storm, med vindstyrka på 38 m/s. Viss ytterligare intensifiering väntas. För närvarande är den i centrala Mexikanska golfen, med riktning för att gå in över land i Mississippi, enligt NHC:s prognos 7:00 CDT.

Entropics fortsätter att följa händelsen och att simulera möjliga utfall. Vi återkommer med ytterligare uppdateringar om så krävs.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: