2018-09-17 - Av Henrik Sjöholm

Uppdatering 2 om orkanen Florence

Orkanen Florence gick in över land i North Carolina på fredagen 14 september. Vindskadorna förväntas bli relativt små men Florence förorsakar stora skador huvudsakligen på grund av stormfloder, skyfall och översvämningar. Entropics förväntar sig inte någon försäkringsskada som drabbar Entropics Cat Bond Fund.

Innan den fick landkänning försvagades orkanen från kategori 4 till kategori 1 enligt Saffir-Simpson skalan. Orkanen förväntas inte orsaka försäkringsskador som märkbart påverkar cat bondmarknaden.

När Florence närmade sig den amerikanska östkusten var marknaden fortsatt disciplinerad med endast sex handlade obligationer, varav fyra obligationer handlades strax under par. På fredagen publicerade Swiss Re indikativa marknadspriser och Swiss Re Cat Bond Total Return Index levererade -1,03% sedan föregående vecka. Mot bakgrund av det förväntade utfallet av försäkringsskador förväntar vi oss en prisåterhämtning inom kort.

Senare på fredagen nedgraderades orkanen ytterligare till en tropisk storm över sydöstra North Carolina och har fortsatt medfört stora regnmängder över North Carolina och South Carolina.

Om det sker påtagliga förändringar av de försäkrade skadorna kommer vi att publicera ytterligare uppdateringar.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: