Filtrera inlägg efter:

Visa alla

Den första svenskförvaltade fonden med inriktning mot cat bonds, SEF Entropics Cat Bond Fund, har godkänts av Luxemburgs finansinspektion, CSSF, och är, från idag, notifierad hos svenska Finansinspektionen. Därmed kan Entropics Asset Management AB välja vilken dag fonden ska öppna. Entropics blir därmed den nionde förvaltaren i världen som erbjuder en fond som följer EU:s UCITS-regelverk. Läs vidare.

Sveriges första portföljförvaltare specialiserad på cat bonds, Entropics Asset Management AB, har valt AIR Worldwides CATRADER® som verktyg för modellering av sin portfölj med cat bonds. Därmed blir Entropics den första kapitalförvaltaren i Sverige att dra nytta av kraften i katastrofmodellering för att analysera effekten av katastrofhändelser på försäkringsrelaterade finansiella instrument. Läs vidare.

Sverige har fått sin första kapitalförvaltare som är specialiserad på cat bonds. Det står klart sedan Entropics Asset Management AB i veckan beviljades tillstånd från Finansinspektionen att bedriva diskretionär kapitalförvaltning. Entropics blir en av de första tio förvaltarna i världen att erbjuda cat bond-fonder som följer EU:s UCITS-regelverk. Läs vidare.

2014 lanseras Skandinaviens första fond som investerar i cat bonds, förutsatt att den planerade förvaltaren Entropics Asset Management AB beviljas tillstånd från Finansinspektionen. Cat bonds är värdepapper som överför global försäkringsrisk till kapitalmarknaderna. De senaste tio åren har cat bondmarknaden som helhet avkastat i genomsnitt 8,7 % årligen med en volatilitet på 3,2 %*. Läs vidare.