Filtrera inlägg efter:

Visa alla

Orkanen Nates kurs indikerar att den kommer att gå in över amerikanska golfkusten på lördag kväll (CET) enligt NHC:s prognos. Den är för närvarande nordost om Yucatánhalvön i Mexiko på en NNV-kurs över Mexikanska golfen. Läs vidare.

Orkanen Maria som nyligen orsakade förödelse på Puerto Rico och flera karibiska öar, kan också vara en större försäkringshändelse än förväntat initialt. Därmed kan den få viss påverkan på cat bondmarknaden och på portföljen. Läs vidare.

Modellering av orkanen Irmas påverkan på Entropics portfölj indikerar en förlust på mindre än 3 % av det totala värdet. Även om Irma kommer att orsaka betydande försäkringsskador, så är påverkan på det likvida segmentet av cat bondmarknaden begränsad. Läs vidare.

Orkanen Irma kommer att bli en stor försäkringshändelse för försäkrings- och återförsäkringsbranschen. Den kommer säkerligen att påverka ILS-sfären. Påverkan på likvida cat bonds förefaller vara begränsad. Läs vidare.

Trots osäkerhet om den exakta kursen, så kommer Irma att bli en omfattande försäkringshändelse och sannolikt påverka en eller flera cat bonds. Oavsett utfall, så förväntas en kortsiktig påverkan på cat bondfonder, inklusive SEF Entropics Cat Bond, då indikativa priser återspeglar osäkerheten innan orkanen går in över land. Läs vidare.

I morse inträffade en jordbävning med magnitud 8,1 (preliminärt) precis utanför Chiapas kust i Mexiko. Initiala rapporter indikerar utbredd förstörelse och åtskilliga dödsoffer i regionen. Omfattningen av skador går inte att bedöma förrän till gryningen lokal tid. Läs vidare.

Irma är fortfarande en kategori 5-storm med maxvindar på 80 m/s som hotar att gå in över land i Florida enligt National Hurricane Centers (NHC) senaste rapport. Marknadsreaktioner återspeglar förväntningar att detta kan påverka några cat bonds. Fortfarande råder dock stor osäkerhet kring orkanens exakta väg och styrka. Läs vidare.

Orkanen Irma klassificeras som en storm kategori 5, med vindstyrkor upp till 82 m/s. Irma befinner sig för närvarande i nordöstra Karibien och rör sig mot västnordväst, med en hastighet på nära 26 km/h. Inom de kommande dagarna, som kan den drabba flera karibiska öar med potentiellt katastrofala vindstyrkor, stormfloder och omfattande regn. Läs vidare.

I takt med att mer data har kommit in, så står det klart att det är en omfattande katastrof, främst på grund av översvämningar. Det är också tydligare att de vindrelaterade skadorna är begränsade och förväntas inte orsaka förluster i Entropics portfölj eller på cat bondmarknaden. Läs vidare.

Innan den drog in över land, så uppgraderades orkanen Harvey till kategori 4, vilket innebär att det är den kraftigaste orkan som dragit in över land i USA sedan Charley år 2004. Det är också den första orkanen över fastlandet med kategori 3 eller högre sedan Wilma 2005. Under natten, så nedgraderades Harvey till kategori 3. De första rapporterna indikerar att vindskadorna är relativt begränsade och kommer att täckas av direktförsäkringsbolag och, möjligen, återförsäkring. Läs vidare.

Orkanen Harvey, som beräknas dra in över land natten mellan fredag 25 augusti och lördag 26 augusti, har kontinuerligt byggt upp sin styrka och är just nu en kategori 2-orkan på Saffir-Simpsonskalan. Den förväntas vara kategori 3 då den drar in över land. Den förväntade påverkan på den likvida cat bondmarknaden förväntas dock vara obefintlig eller liten, om inte utvecklingen tar en oväntad riktning. Läs vidare.

Orkanen Matthew kommer att påverka resultatet i Entropics fonds kommande veckovisa NAV med mindre än -1 % och resultatet för Swiss Re Cat Bond Index med ungefär -1,7 %,. Vi förväntar oss att denna nedgång snabbt ska återhämtas, då situationen klarnar och kupongintjäningen fortsätter. Vi utesluter inte att vissa privata transaktioner inom säkerställd återförsäkring påverkas, men då Entropics fond inte investerat i dessa, så påverkas inte portföljen. Läs vidare.

Orkanen Matthew är den värsta orkan som drabbat Florida på mer än tio år. På väg mot Florida, så har den passerat över flera karibiska länder. Även om vår förvaltning fokuserar på möjliga försäkringsskador, så är det en allvarlig katastrof och vi känner djupt med dem som drabbats av den. Läs vidare.

Den första svenskförvaltade cat bondfonden – SEF Entropics Cat Bond Fund – öppnas för Skandias sparare med depåförsäkring eller depå. Fonden investerar i en globalt diversifierad portfölj av försäkringsrelaterade värdepapper så kallade Cat Bonds, huvudsakligen relaterade till extrema naturhändelser. Läs vidare.

SEF Entropics Cat Bond Fund görs nu tillgänglig i en ohedgad andelsklass för institutionella investerare. Fonden förvaltas av Entropics Asset Management AB, den första skandinaviska förvaltaren av cat bonds. Läs vidare.

Obligationen MultiCat Mexico Class C, som befarades ha utlösts helt efter de första rapporterna om orkanen Patricia i Mexiko i oktober 2015, har utlösts till 50 %. Det är officiellt klart efter skaderegleringen utförd av AIR Worldwide. AIRs rapport grundas på National Hurricane Centers (NHC) slutrapport om orkanen, som visar att lufttrycket var något högre än vad som ursprungligen uppmätts. Därmed frigörs 50 miljoner dollar för återuppbyggnad efter orkanen, vars skador uppskattas av NHC till 325 miljoner dollar. Läs vidare.

National Hurricane Center (NHC) har nu publicerat sin rapport om orkanen Patricia, som slog till mot Mexiko i oktober. Rapporten är ett underlag för AIR Worldwide då de ska avgöra om en cat bond, Multicat Mexico Class C, har utlösts. Läs vidare.

Entropics beviljades i januari medlemskap i Sveriges forum för hållbara investeringar, Swesif. Genom medlemskapet understryker Entropics ytterligare ambitionen att vara ledande inom hållbara och ansvarsfulla investeringar i cat bonds. Läs vidare.

Hurricane Patricia

Orkanen Patricia utlöser med stor sannolikhet en cat bond, MultiCat C, som ingår i Entropics portfölj. Det innebär att fondens värde påverkas och att pengar frigörs får återuppbyggnad i Mexiko. Läs vidare.

​Entropics Asset Management etablerar representation i Finland i syfte att stärka dialogen med finländska institutionella investerare. Mika Mäkinen, med lång bakgrund som chefsaktuarie och verkställande direktör i flera bolag i försäkringsbranschen, blir Entropics representant i Finland genom sitt bolag Helsingin Aktuaarikonsultointi Oy. Läs vidare.