2015-10-24 - Av Henrik Sjöholm

Orkanen Patricia påverkar SEF Entropics Cat Bond Fund

Hurricane Patricia

Orkanen Patricia utlöser med stor sannolikhet en cat bond, MultiCat C, som ingår i Entropics portfölj. Det innebär att fondens värde påverkas och att pengar frigörs får återuppbyggnad i Mexiko.

Patricia drog under natten till lördag in över Mexikos västkust. På väg mot Mexiko utvecklades den till den kraftigaste orkan som någonsin uppmätts på västra halvklotet, med ihållande vind på 90 m/s och byar på 110 m/s. Även om orkanen, dessbättre, inte träffade ett tätbefolkat område kommer de materiella skadorna på bostäder, arbetsplatser och infrastruktur att vara mycket stora.

Med mycket stor sannolikhet har orkanen utlöst en cat bond, MultiCat klass C, som erbjuder mexikanska staten försäkringsskydd vid orkaner. På fredagseftermiddagen gick köpkursen för denna cat bond på andrahandsmarknaden mot noll, vilket återspeglar marknadens bedömning att så skett.

MultiCat klass C använder en så kallad parametrisk trigger, vilken utlöser till 50 % om det centrala lufttrycket sjunker till 932 hPa och till 100 % om lufttrycket sjunker till 920 hPa eller lägre. Det uppmätta centrala lufttrycket några timmar innan Patricia drog in över Mexiko uppgick till 879 hPa, vilket är det lägsta lufttryck som registrerats någonsin i en orkan. Därefter ökade lufttrycket något och det finns en viss sannolikhet för en återhämtning om National Hurricane Centers slutrapport skulle visa att det centrala lufttrycket då orkanen passerade de aktuella mätpunkterna vid kusten uppgick till mer än 920 hPa.

För SEF Entropics Cat Bond Fund, som har andelar i MultiCat klass C, innebär det att kommande veckas värdering kommer att återspegla marknadsvärderingen av obligationen Jämfört med föregående veckas NAV innebär det att positionen, för närvarande, bidrar med avkastning på -6 % i förhållande till Fondens dåvarande avkastning +2,66 % sedan starten i februari.

Även om vi förväntar oss lågfrekventa skadehändelser med allvarliga konsekvenser är det inte välkommet när det sker. Genom Fondens diversifiering förväntar vi oss att andelsägarna kompenseras när en obligation triggar, genom att majoriteten av obligationerna fortsätter att tjäna in kuponger.

Händelsen illustrerar också att cat bonds fungerar som tänkt. De påverkades inte av höstens börsoro, men påverkas av svåra naturkatastrofer. Kapital frigörs för återuppbyggnad, något som Mexiko nu är i stort behov av. Den visar också att portföljens diversifiering fungerar för att begränsa följderna av enstaka händelser.

Robert Lindblom
vd Entropics

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: