2016-10-09 - Av Henrik Sjöholm

Orkanen Matthews påverkan på fonden och ILS-marknaden

Orkanen Matthew kommer att påverka resultatet i Entropics fonds kommande veckovisa NAV med mindre än -1 % och resultatet för Swiss Re Cat Bond Index med ungefär -1,7 %,. Vi förväntar oss att denna nedgång snabbt ska återhämtas, då situationen klarnar och kupongintjäningen fortsätter. Vi utesluter inte att vissa privata transaktioner inom säkerställd återförsäkring påverkas, men då Entropics fond inte investerat i dessa, så påverkas inte portföljen.

Orkanen Matthew är en av de svåraste stormar vi sett i Atlanten de senaste tjugo åren och den första svåra (kategori 3-5) orkan som hotat att gå in över land i Florida det senaste decenniet. I dess väg över Karibien på väg mot USAs sydöstra kust, så såg vi omfattande förödelse och förlust av liv. Haiti drabbades hårt av Matthew och står nu inför ett omedelbart hot om svält och sjukdom i orkanens spår. Vi känner djupt med alla dem som drabbats av denna katastrof.

Samtidigt som Haiti har behov av omedelbart internationellt stöd, så är det värt att notera att en utbetalning på 20 miljoner dollar från den karibiska katastrofpoolen beslutades redan den 6 oktober, två dagar efter att orkanen gått in över land, vilket visar fördelen med katastrofförsäkring med parametriska villkor.

Gällande ILS, så är Florida en viktig risk för försäkringsindustrin och ungefär 60 % av utestående kapital i cat bonds har exponering mot denna region. I och med att orkanen gick så nära Floridas kustband, så kunde små förändringar i dess bana ha resulterat i mycket olika scenarier. Estimat av bruttoförlusten för försäkringsbranschen har, då vi kört datasimuleringar under stormens utveckling, kunnat upgå till ungefär 100 miljarder dollar, beroende på orkanens styrka och bana. Ytterst, så drog Matthew inte in över Florida som en svår orkan, utan höll sig en bit utanför kusten och drog till sist in över South Carolina som en orkan kategori 1. I kustbandet var skadorna betydande, men de värsta utfallen för försäkringsbranschen undveks.

Vi kommer självfallet att hålla andelsägare informerade om väsentliga förändringar genom nyhetsbrevet och nyheter på vår hemsida.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: