2017-09-06 - Av Henrik Sjöholm

Orkanen Irma närmar sig Florida

Orkanen Irma klassificeras som en storm kategori 5, med vindstyrkor upp till 82 m/s. Irma befinner sig för närvarande i nordöstra Karibien och rör sig mot västnordväst, med en hastighet på nära 26 km/h. Inom de kommande dagarna, som kan den drabba flera karibiska öar med potentiellt katastrofala vindstyrkor, stormfloder och omfattande regn.

National Hurricane Centers senaste prognoser visar på en ökande sannolikhet för att orkanen går in över land i Florida på söndag, vilket skulle göra Irma till den andra kraftiga orkanen (kategori 3 och högre) som går in över land den här säsongen efter 12 års frånvaro sedan Wilma 2005. Om den går in över land i den tätbefolkade södra delen av Florida som en storm kategori 4 eller 5, så förväntar vi oss omfattande förluster för försäkringsbranschen, vilket också påverkar några cat bonds.

Det är fortfarande för tidigt att göra detaljerade modelleringar av Irmas möjliga effekter, och små skillnader i orkanens kurs och styrka kan orsaka vitt skilda följder. Dock så har Entropics Cat Bond Fund, liksom andra cat bondfonder, relativt hög exponering mot vind i Florida. Detta följer av övervikten av vindrisker i Florida på marknaden och återspeglar det faktum att ca 40 % av alla orkaner som gått in över land i USA har gjort så i Florida.

Entropics har studerat tidigare orkaner med liknande styrka för att bedöma möjliga förluster. Vidare, så presenterar vi i månadsrapporten de fem historiska händelser som skulle ha störst påverkan på portföljen. Följande tabell beskriver tre möjliga utfall från kraftiga tidigare orkaner som drabbat Florida, om de skulle inträffa idag.

​Händelse Totala ekonomiska skador (miljarder USD) ​Försäkrade skador (miljarder USD) ​Cat bondförluster

(miljarder USD, procent av total volym)

​Förlust för SEF Entropics Cat Bond Fund
Great Miami 1926
Kategori 4
​ 200 122 5 (20.1%) ​19.9%

Andrew 1992
Kategori 5
​80 – 100 ​50 – 60 0.​6 (2.2%) ​2.8%

Katrina 2005
Kategori 3
​75 45 1.3​ (5.1%) ​8.7%

Förra året, så strök orkanen Matthew längs Floridas kust som en storm kategori 4 innan den gick in över land i South Carolina, utan förluster för cat bonds.

Det är uppenbart från tidigare händelser att möjliga förluster, även om orkanen går in över Florida, täcker ett brett spektrum och för närvarande är det omöjligt att göra mer detaljerade förutsägelser. Entropics följer händelsen kontinuerligt och kommer att publicera ytterligare information då den blir tillgänglig.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: