2017-08-25 - Av Henrik Sjöholm

Orkanen Harvey: små marknadsreaktioner hittills

Orkanen Harvey, som beräknas dra in över land natten mellan fredag 25 augusti och lördag 26 augusti, har kontinuerligt byggt upp sin styrka och är just nu en kategori 2-orkan på Saffir-Simpsonskalan. Den förväntas vara kategori 3 då den drar in över land. Den förväntade påverkan på den likvida cat bondmarknaden förväntas dock vara obefintlig eller liten, om inte utvecklingen tar en oväntad riktning.

En kraftig orkan som drar in över land kommer självfallet att orsaka stora materiella skador och hota liv. Merparten av dessa kostnader kommer att drabba direktförsäkringsbolag och, möjligen, återförsäkringsbolag. För närvarande, så visar modellering av orkanens förväntade följder ingen påverkan på cat bond marknaden och därmed inte på Entropics portfölj.

Reaktionerna på andrahandsmarknaden har också varit lugna, med någon transaktion strax under det nominella värdet i en obligation. Vi väntar oss dock en kortvarig mindre påverkan på marknadsvärdena på andrahandsmarknaden för ett fåtal obligationer, vilket kommer att återställas då händelsen är över.

Entropics följer för närvarande utvecklingen och kommer att meddela större förändringar av bedömningen på vår hemsida. Vi vill understryka att situationen kan förändras, då vi utvärderar sannolikheter för framtida utveckling.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: