2017-08-28 - Av Henrik Sjöholm

Orkanen Harvey: omfattande översvämningsskador, men ingen förväntad påverkan på likvida cat bonds

I takt med att mer data har kommit in, så står det klart att det är en omfattande katastrof, främst på grund av översvämningar. Det är också tydligare att de vindrelaterade skadorna är begränsade och förväntas inte orsaka förluster i Entropics portfölj eller på cat bondmarknaden.

Från ett brett försäkringsperspektiv, så är orkanen Harvey en kostsam händelse, men det är ännu inte möjligt att uppskatta de totala förlusterna. AIR Worldwide uppskattar branschens kostnader för vind och stormflod kommer att uppgå till mellan 1,2 och 2,3 miljarder USD, exklusive den pågående översvämningen. Som en jämförelse kan nämnas att de ekonomiska skadorna från översvämningar efter den tropiska stormen Allison 1989 uppgick till ungefär 11,9 miljarder USD. Mindre än hälften av detta täcktes av försäkring.

Situationen förefaller likartad denna gång, där mindre än en sjättedel av hushållen i de drabbade områdena täcks av översvämningsförsäkring. Vidare, så minskar försäkringstäckningen längre inåt land, vilket medför att en betydande andel av de ekonomiska skadorna inte kommer att täckas av försäkring.

I vår uppdatering i lördags, så noterade vi att likvida cat bonds har mindre exponering mot översvämning. Likväl, så kommer de indikativa priserna från i fredags att återspegla osäkerheten innan orkanen drog in över land. Detta skulle kunna leda till tillfälliga effekter på fonden på mindre än -0,5 procent i de SEK-noterade klasserna, men vi förväntar oss en snabb återhämtning.

Detta blir sista rapporten gällande orkanen Harvey, förutsatt att situationen inte utvecklas i oväntad riktning, och vi kommer att kommunicera den vidare utvecklingen i vårt nyhetsbrev och månadsrapporter.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: