2017-09-07 - Av Henrik Sjöholm

Omfattande förstörelse i Irmas spår – hotar fortfarande Florida

Irma är fortfarande en kategori 5-storm med maxvindar på 80 m/s som hotar att gå in över land i Florida enligt National Hurricane Centers (NHC) senaste rapport. Marknadsreaktioner återspeglar förväntningar att detta kan påverka några cat bonds. Fortfarande råder dock stor osäkerhet kring orkanens exakta väg och styrka.

Reaktioner på cat bondmarknaden

Än så länge har den främsta reaktionen via mäklare varit erbjudanden att köpa obligationer med exponering mot Irma i regioner som kan komma att drabbas väl under marknadsvärdet. Vi har dock bara ett fåtal transaktioner, vilket visar att de flesta på marknaden avvaktar, beroende på osäkerheten om Irmas väg och utveckling.

Vi förväntar oss att marknadsreaktionerna denna vecka återspeglas i portföljens NAV. Om Irma inte förväntas orsaka förluster för cat bonds, så kommer denna fluktuation i marknadspriserna att återställas i kommande NAV.

Idag publicerade Entropics vd Robert Lindblom också ett blogginlägg om långsiktiga marknadseffekter av en stor naturkatastrof.

Solida förberedelser i Florida

En storm kategori 4 eller 5 som går in över land kommer att orsaka omfattande skador på byggnader och infrastruktur, vilket kommer att leda till försäkringsskador. Skadorna kan dock begränsas något av solida förberedelser och det är uppmuntrande att myndigheter, organisationer, företag och invånare i Florida genomföra förebyggande åtgärder inför Irma. Vid sidan av att säkra personlig utrustning och säkerhet, så har människor förstärkt byggnader med sandsäckar, täckt fönster med stormskydd och säkrat tak. Myndigheter och företag har distribuerat sandsäckar gratis och rekommenderat människor att flytta lösa föremål inomhus för att de inte ska bli projektiler i stormen. Slutligen, så har många beordrats att evakuera de mest utsatta områdena.

Liknande åtgärder vidtas självfallet i andra delstater och områden som hotas av orkanen. Likväl är Florida värt att studera närmare, både på grund av tillgängliga prognoser och det faktum att cat bonds har stor exponering mot vindrisker i Florida.

Omfattande förstörelse på karibiska öar

Irmas åverkan på de områden som redan drabbats har varit tragisk. De senaste två dagarna har orkanen rört sig rakt över flera öar i Karibien och där orsakat utbredd förstörelse. Enligt myndigheter, så har 90 % av byggnaderna på ön Barbuda skadats och gjort 60 % av befolkningen på 1600 hemlös. Ön skars i timmar av från all kommunikation med omvärlden. Från Saint Martin rapporteras 95 procentig förstörelse.  Rapporter från andra öar som drabbats direkt av stormen är fortfarande begränsade, men indikerar omfattande förstörelse av byggnader och förstörd energiinfrastruktur, vilket lett till massiva strömavbrott.

Även områden som undgick orkanens centrum, som Purto Rico, har drabbats av vindar med orkanstyrka och stormfloder vilka lett till strömavbrott och skador på byggnader.

Tyvärr har ett antal dödsfall rapporterats, även om det förefaller som tidiga varningar, skydd och förberedelser kraftigt har begränsat antalet omkomna.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: