2017-09-26 - Av Henrik Sjöholm

Orkanen Maria kan orsaka stora försäkringsskador

Orkanen Maria som nyligen orsakade förödelse på Puerto Rico och flera karibiska öar, kan också vara en större försäkringshändelse än förväntat initialt. Därmed kan den få viss påverkan på cat bondmarknaden och på portföljen.

Enligt en nyligen publicerad bedömning av AIR Worldwide, så kan försäkringsbranschens skadekostnader uppgå till mellan 40 och 85 miljarder dollar. AIRs uppskattning är väsentligt högre än branschanalytikers, och vi kommer sannolikt att se osäkerhet som påverkar priserna på andrahandsmarknaden till dess att situationen klarnar.

Entropics följer utvecklingen och ger ytterligare information då den blir tillgänglig.

Försäkringsskadorna för Maria adderar till ett år med stora försäkrade skador. Analytiker hos Morgan Stanley bedömer att de försäkrade katastrofskadorna uppgår till mellan 106 och 187 miljarder dollar detta år, vilket skulle innebära att 2017 blir ett av de tre kostsammaste, och möjligen det enskilt kostsammaste, åren sedan år 2000. Det globala genomsnittet 2000-2015 uppgick till 50 miljarder USD. Därmed väntar sig Morgan Stanley prisökningar på återförsäkring, men uppskattar inte hur omfattande de kommer att vara.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: