2017-09-08 - Av Henrik Sjöholm

Jordbävning magnitud 8,1 i Mexiko utlöser sannolikt en cat bond

I morse inträffade en jordbävning med magnitud 8,1 (preliminärt) precis utanför Chiapas kust i Mexiko. Initiala rapporter indikerar utbredd förstörelse och åtskilliga dödsoffer i regionen. Omfattningen av skador går inte att bedöma förrän till gryningen lokal tid.

Jordbävningen har sannolikt utlöst en cat bond, IBRD/FONDEN 2017 klass A, som sponsrats av Världsbanken för att förse Mexiko med finansiella resurser för katastrofinsatser och återuppbyggnad efter naturkatastrofer. Obligationen har en parametrisk trigger baserad på jordbävningars magnitud för att underlätta ett snabbt avgörande och frigöra resurser tidigt efter en händelse. Obligationens andel av fondens värde var mindre än 1 %.

Obligationen kan utlösas helt eller delvis. För närvarande är det för tidigt att bestämma till hur stor del, då det beror på den slutliga bedömningen av magnitude från US Geological Survey. Entropics kommer att publicera uppdateringar då de blir tillgängliga.

Händelsen har fått en ”röd flagga” av USGS, både ifråga om bedömda dödsfall och bedömda ekonomiska skador. Om bedömningen av magnituden håller, så är det den kraftigaste jordävningen i Mexiko sedan 1932, även om jordbävningen vid Mexiko City 1985, med 8,0 i magnitud, var mer förödande på grund av närheten till tätbefolkade områden.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: