2019-07-07 - Av Henrik Sjöholm

Två kraftiga jordbävningar i Kalifornien

Två jordbävningar har inträffat utanför Ridgecrest, nordost om Los Angeles,. Skalven med magnituderna 6,4 och 7,1 var de kraftigaste jordbävningarna med centrum i södra Kalifornien sedan 1999. Området runt Ridgecrest är glesbefolkat och även om jordbävningarna kändes i Los Angeles, så är de materiella skadorna små.

USA:s geologiska institut (USGS) bedömer att jordbävningen gett upphov till vissa skador med främst lokal påverkan. Med drygt 70 % respektive 67 % sannolikhet bedöms de totala ekonomiska skadorna uppgå till högst 100 miljoner dollar för respektive händelse och det försäkrade värdet är då väsentligt lägre. I och med att skaderegleringen inleds så kommer siffrorna att uppdateras. Baserat på tillgänglig information i nuläget bedöms händelserna inte påverka Entropics Cat Bond Fund eller cat bondmarknaden.

Vi bevakar händelserna och återkommer om situationen förändras.

Uppdaterad 2019-07-07

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: