2017-09-09 - Av Henrik Sjöholm

Irma kanske inte blir värsta scenariot, men likväl en stor försäkringshändelse

Trots osäkerhet om den exakta kursen, så kommer Irma att bli en omfattande försäkringshändelse och sannolikt påverka en eller flera cat bonds. Oavsett utfall, så förväntas en kortsiktig påverkan på cat bondfonder, inklusive SEF Entropics Cat Bond, då indikativa priser återspeglar osäkerheten innan orkanen går in över land.

Även om prognoser från NHC för närvarande indikerar att orkanen når land över västra Florida, snarare än i Miami, så förväntas stora försäkringsförluster. Entropics samarbetspartner AIR Worldwides bedömningar indikerar försäkringsskador på mellan 20 och 65 miljarder USD i USA och på de karibiska öarna. Om orkanen byter riktning tillbaka mot Miami, så skulle försäkringsskadorna kunna överstiga 100 miljarder USD.

Marknadsreaktioner

Osäkerheten om den exakta kursen och följderna av Irma återspeglas på andrahandsmarknaden. Trots få transaktioner i de berörda obligationerna, så har vi sett både köp- och säljkurser sjunka. Totalt, så har Swiss Re Cat Bond Price Return Index gått ned 15,82 % mellan 1 och 8 september.

Priseffekten på Entropics portfölj är mindre och förväntas vara mindre än 12 % för andelsklasser noterade i SEK.

Beroende på Irmas exakta kurs, så förväntas kurserna återhämta sig tämligen snart då orkanen passerat. Modelleringen indikerar just nu att ett begränsat antal cat bonds är i farozonen med nuvarande riktning, men återigen, så kan små skillnader i riktningen orsaka vitt skilda resultat.

Påverkan i Irmas spår

Som vi har noterat i tidigare uppdateringar, så har Irma orsakat omfattande skador, även om det är för tidigt att bedöma den fulla omfattningen. Vind, översvämning och regn har inte bara skadat byggnader, utan också orsakat stora strömavbrott och skördeskador. Åter kan vi notera att de omfattande planerna och byggreglerna i många områden har förhindrat en mycket större katastrof ifråga om liv och egendom.

Så här långt har 21 dödsfall rapporterats i Karibien, men antalet förväntas stiga.

Långsiktiga effekter kommer att diskuteras i Monte Carlo

Orkansäsongen 2017, särskilt med de stora orkanerna Harvey och Irma så här långt, kommer säkerligen att vara huvudämnet vid den årliga återförsäkringskonferensen i Monte Carlo (9-14 september). Konferensen, som är återförsäkringsbranschens främsta mötespunkt sedan 1957, är den första informella rundan ifråga om förnyelse av återförsäkringsskydd för 2018. På senare år har cat bondalternativet dragit till sig alltmer uppmärksamhet från både försäkring- och återförsäkringsbolag som en möjlighet att överföra risk från sina balansräkningar och undgå motpartsrisk via de finansiella marknaderna.

Ytterligare uppdateringar

Entropics fortsätter att följa utvecklingen, inklusive modellering av förluster, och återkommer med ytterligare uppdateringar då orkanen dragit in över land.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: