2017-09-11 - Av Henrik Sjöholm

Irma är en stor försäkringshändelse, men påverkan på cat bonds återstår att se

Orkanen Irma kommer att bli en stor försäkringshändelse för försäkrings- och återförsäkringsbranschen. Den kommer säkerligen att påverka ILS-sfären. Påverkan på likvida cat bonds förefaller vara begränsad.

Orkanen Irma kommer att bli en stor försäkringshändelse för försäkrings- och återförsäkringsbranschen. AIR Worldwide uppskattar att de samlade försäkrade skdaorna för orkanen i USA kommer att uppgå till mellan 20 och 40 miljarder USD. Den kommer också att påverka Insurance-Linked Securities men likvida cat bonds i mindre utsträckning.

Orkanen Irma gick in över land på Florida Keys som en kategori 4-storm, och på Floridas fastlands västkust som en kategori 3. Även om den träffade västkusten, så såg vi omfattande stormfloder på båda kusterna. I och med att vi följer en pågående händelse, så kan situationen fortsatt utvecklas och skadebedömningen kommer att ta lite tid.

Entropics riskmodellerar kontinuerligt nya fakta och påverkan på portföljen. Nya beräkningar av möjliga försäkringsskador förväntas fortsätta att återspeglas i priserna på andrahandsmarknaden, där priset på obligationer som inte längre anses vara i risk förväntas återhämtas. Vi kommer att publicera portföljbedömningar och marknadsutveckling i och med att det blir tillgängligt.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: