2016-05-08 - Av Henrik Sjöholm

Entropics lanserar ohedgad andelsklass

SEF Entropics Cat Bond Fund görs nu tillgänglig i en ohedgad andelsklass för institutionella investerare. Fonden förvaltas av Entropics Asset Management AB, den första skandinaviska förvaltaren av cat bonds.

Den nya andelsklassen kommer att tillhandahålla okorrelerad avkastning genom ansvarsfulla investeringar i cat bonds och försäkringsrelaterade obligationer (insurance linked securities, ILS) till institutionella investerare. Andelsklassen kommer att ha en förvaltningsavgift på 0,65 % och en prestationsbaserad avgift på 10 %.

– Den nya andelsklassen möter efterfrågan från institutionella investerare som söker okorrelerad avkastning genom investeringar i cat bonds och som föredrar att sköta sin valutahedning internt, säger Entropics vd Robert Lindblom.

Fonden har en SICAV-struktur med hemvist i Luxemburg. Den följer UCITS-regelverket och eftersträvar god okorrelerad riskjusterad avkastning genom ansvarsfulla investeringar i cat bonds. Fonden startade i februari 2015.

Fonden drabbades av en nedgång 2015, då den extrema orkanen Patricia i Mexiko utlöste en obligation i portföljen men har, trots detta, haft en positiv avkastning sedan start med 0,13 %. Under samma period har de globala börserna levererat -1,3 % (MSCI World Index) och det globala hedgefondindexet (HFRXGL) -5,8 %.  Detta demonstrerar förvaltningens diversifiering och låga korrelation med de traditionella aktie- och obligationsmarknaderna.

Fonden är den första cat bondfonden som förvaltas av en nordisk förvaltare och bland de 10 första cat bondfonderna globalt som följer UCITS-regelverket. Entropics förbinder sig till, och har fått erkännande för, en ansvarsfull investeringsstil, baserad på en policy att endast investera i cat bonds som tillför samhällsnytta.

– Cat bonds är inte bara okorrelerade, utan ett i grunden ansvarsfullt tillgångsslag genom att tillhandahålla försäkringsskydd för människor i företag som är utsatta för risker för naturhändelser. I många fall är cat bonds en förutsättning för dessa försäkringar då de normala försäkrings- och återförsäkringsmarknaderna inte räcker till. Vår policy understryker denna egenskap och utesluter obligationer som inte når upp till den standarden, säger Robert Lindblom.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: