2016-02-02 - Av Henrik Sjöholm

Entropics blir medlemmar i Swesif

Entropics beviljades i januari medlemskap i Sveriges forum för hållbara investeringar, Swesif. Genom medlemskapet understryker Entropics ytterligare ambitionen att vara ledande inom hållbara och ansvarsfulla investeringar i cat bonds.

– Medlemskapet är en bekräftelse på det hårda arbete vi lagt ner under vårt första verksamhetsår. Entropics har inte bara blivit medlem i UNPRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Vi har också utvecklat modeller för ansvarsfulla investeringar i cat bonds, säger Entropics vd Robert Lindblom.

Entropics antog redan innan förvaltningen påbörjades principer för ansvarsfulla investeringar. Utgångspunkten är att cat bonds i sig tillför samhällsnytta genom att möjliggöra försäkring, men att komplettera dessa med en hög nivå på det egna arbetet för att säkerställa den nyttan. Entropics avstår från investeringar i försäkringar som man menar inte tillför tillräcklig nytta.

– Vi ser fram att vidga vårt nätverk inom hållbara och ansvarsfulla investeringar i Sverige genom medlemskapet, säger Robert Lindblom. Inte minst vill vi bidra till att öka kunskapen om vilken roll försäkringslösningar spelar för att öka resiliensen och krisberedskapen vid klimatförändring.

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Organisationen arbetar bl.a. med att öka kunskapen om hållbara investeringar, nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter och att delta i den allmänna debatten. Swesif är en av sex europiska SIF-organisationer som är medlemmar i den europeiska paraplyorganisationen Eurosif.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: