2018-07-10 - Av Henrik Sjöholm

Entreprenören Lars Irstad investerar i cat bondförvaltare

Den välkände entreprenören Lars Irstad, känd bland annat för att ha grundat Programator, går in som delägare med 9,9 % av aktierna i kapitalförvaltningsbolaget Entropics Asset Management. Entropics är Skandinaviens första förvaltare specialiserad på cat bonds (obligationer som tillhandahåller katastrofförsäkring).

– Entropics är ett spännande bolag, som tillför något nytt i svensk kapitalförvaltning. Cat bonds är intressant, både som investering och som modell för att skapa nödvändig försäkringskapacitet för att hantera katastrofer globalt. För mig innebär satsningen i Entropics både en möjlighet att få mer inblick i en spännande verksamhet och att bidra till tillväxt för bolaget, säger Lars Irstad.

Entropics vd Robert Lindblom välkomnar den nya delägaren och menar att det är ett strategiskt viktigt breddande av ägarkretsen:

– Lars erfarenhet av att bygga företag och breda kontaktnät stärker Entropics och underlättar för oss att förverkliga ambitionen om en uthållig tillväxt i takt med efterfrågan. Entropics ambition är att vara en aktör som bidrar till att sluta det globala försäkringsgapet genom cat bonds och i det arbetet ser jag mycket fram mot att kunna dra nytta av Lars kunskaper, säger Robert Lindblom.

Lars Irstad är främst känd som grundare av IT-konsultföretaget Programator, som var Nordens största IT-företag då det 1992 såldes till Cap Gemini. Han har startat ett otal företag och drivit en företagsgrupp med 5000 anställda utöver styrelseuppdrag i flera stora svenska företag. För sina insatser inom svensk datasystemutveckling och för sina oegennytta insatser för Östeuropas barn belönades han 2002 med H.M. Konungens medalj 8:e storleken i serafimerordens band.

Entropics Asset Management är Skandinaviens första förvaltare specialiserad på cat bonds. Cat bonds (katastrofobligationer) är obligationer som tillhandahåller återförsäkring mot omfattande naturkatastrofer. För investerare erbjuder de ett tillgångsslag som är fundamentalt okorrelerat med andra tillgångsslag. Genom att överföra katastrofrisk till kapitalmarknaden, som är mångdubbelt större än försäkringsmarknaden, bidrar de till att möjliggöra försäkring i områden med hög katastrofrisk. Den viktigaste marknaden idag är USA, där cat bonds främst täcker jordbävnings- och orkanrisker.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: