2017-09-11 - Av Henrik Sjöholm

Bedömd portföljförlust efter Irma < 3 %

Modellering av orkanen Irmas påverkan på Entropics portfölj indikerar en förlust på mindre än 3 % av det totala värdet. Även om Irma kommer att orsaka betydande försäkringsskador, så är påverkan på det likvida segmentet av cat bondmarknaden begränsad.

Efter att ha gått in över land i sydvästra Florida, så har orkanen snabbt minskat i styrka. Även om Miami besparades de hårdaste vindarna, så har vindar av orkanstyrka täckte hela södra delen av Florida och orsakat stora stormfloder. De totala skadorna för försäkringsbranschen bedöms uppgå till mellan 20 och 40 miljarder USD.

Dessa bedömningar är preliminära. De exakta skadorna kan ta veckor, eller till och med månader, efter händelsen att fastställa, vilket också kan påverka cat bonds. Det NAV som kommer i veckan kommer att visa en större nedgång, baserat på att marknadspriser i fredags återspeglar osäkerheten innan orkanen gick in över land. Denna nedgång förväntas återställas då situationen klarnar. ​

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: