Filtrera inlägg efter:

Visa alla

SEF Entropics Cat Bond Fund är en delfond i en konsumentfond som följer det europeiska UCITS-regelverket. Tillgångsslaget cat bonds är fortfarande relativt okänt hos svenska konsumenter och då fonden inte nått en kritisk massa har styrelsen för fonden SEF SICAV i Luxemburg beslutat att avveckla delfonden. Entropics Asset Management har, på uppdrag av SEF SICAV,… Läs vidare.

Skogsbränder i Kalifornien har även 2019 fått mycket uppmärksamhet. Jämfört med tidigare år är bränderna begränsade, främst därför att den genomsnittliga spridningen hållits nere. För närvarande hotas inte heller några stora befolkningscentrum, varför vi inte i dagsläget förväntar oss direkt påverkan på cat bonds. Fonden innehar inte heller för närvarande obligationer som är specifikt exponerade… Läs vidare.

Tyfonen Hagibis

2019-10-18

Tyfonen Hagibis, som drog in över Japan föregående helg orsakade stor förödelse, främst i form av stora mängder nederbörd på kort tid och översvämningar. Strax utanför centrala Tokyo föll 600 mm regn på 24 timmar och sydväst om staden kom 940 mm under samma period. Utöver det mänskliga lidandet, så beräknas försäkringsbolagen skadekostnaderna nå 10… Läs vidare.

Orkanen Dorian

2019-08-29

Orkanen Dorian, som ligger ungefär 685 kilometer ost-sydost om sydöstra Bahamas, rör sig för närvarande nordväst med 20 km / h. Orkanen är en kategori 1 med vindstyrkor mellan 33 och 42 meter per sekund, men förväntas öka styrka på sin väg mot sydöstra USA. Den senaste prognosen är att orkanen går in över land… Läs vidare.

Två jordbävningar har inträffat utanför Ridgecrest, nordost om Los Angeles,. Skalven med magnituderna 6,4 och 7,1 var de kraftigaste jordbävningarna med centrum i södra Kalifornien sedan 1999. Området runt Ridgecrest är glesbefolkat och även om jordbävningarna kändes i Los Angeles, så är de materiella skadorna små. USA:s geologiska institut (USGS) bedömer att jordbävningen gett upphov till… Läs vidare.

Satellite image of Camp Fire, CA

För närvarande härjar omfattande skogsbränder i Kalifornien. Camp Fire i norra delstaten är nu den mest förödande skogsbranden i delstatens historia, med mer än 6700 förstörda byggnader, merparten i staden Paradise som i huvudsak förstörts, och 23 döda. I södra delstaten hotar branden Woolsey staden Malibu och minst 150 000 bostäder har evakuerats. Händelserna kan komma att påverka cat bonds. Läs vidare.

Under natten mot onsdagen svensk tid gick orkanen Willa in över Mexikos västkust i södra delen av delstaten Sinaloa som en orkan kategori 3. I och med att orkanen inför landkänning försvagades och lufttrycket steg påverkas ingen cat bond av händelsen. Läs vidare.

Orkanen Willa närmar sig Mexikos västkust som en orkan kategori 5. Även om prognoser indikerar att orkanen kommer att försvagas innan den går in över land i norra delen av delstaten Nayarit eller södra delen av Sinaloa, så talar mycket för att den gör så som kraftig orkan (kategori 3 eller 4). Orkanen riskerar att utlösa en cat bond som också finns i Entropics Cat Bond Fund. Fortfarande är dock prognoserna alltför osäkra för att avgöra om så blir fallet. Läs vidare.

Orkanen Michael har det senaste dygnet förstärkts och har under kvällen gått in över land vid Mexico Beach i nordvästra Florida som en orkan kategori fyra. Den ökade styrkan innebär att försäkrade skador stiger i förhållande till tidigare prognoser och potentiellt även kan leda till utbetalningar från cat bonds och Entropics Cat Bond Fund. Dock kan små förändringar av orkanens fortsatta utveckling få stor betydelse för skadeutfallet. Läs vidare.

Orkanen Michael väntas nå land nära Panama City i nordvästra Florida under onsdagskvällen, centraleuropeisk tid. Orkanen väntas dessförinnan tillta i styrka och vara en orkan kategori 3 vid landkänning, med potentiellt omfattande skador från vindar, skyfall och stormfloder. Med nuvarande modelleringsunderlag väntas inte några cat bonds i portföljen utlösas. Läs vidare.

Under kommande helg förväntas tyfonen Trami dra in över japanska fastlandet. Tyfonen, som för närvarande är en kategori 2-storm, beräknas växa i styrka och kan gå över land som en stark kategori 2 eller kategori 3-storm, med stormfloder och skyfall utöver hårda vindar. För närvarande indikerar priserna på cat bond-marknaden ingen reaktion på händelsen. Läs vidare.

Orkanen Florence gick in över land i North Carolina på fredagen 14 september. Vindskadorna förväntas bli relativt små men Florence förorsakar stora skador huvudsakligen på grund av stormfloder, skyfall och översvämningar. Entropics förväntar sig inte någon försäkringsskada som drabbar Entropics Cat Bond Fund. Läs vidare.

Orkanen Florence i Atlanten närmar sig USAs ostkust och är på väg över land i North Carolina or South Carolina inom 48 timmar. Den är för närvarande en orkan kategori 4 med potentiellt katastrofala effekter i berörda områden. Fortfarande råder dock betydande osäkerhet gällande den exakta banan och var den kan gå över land. Läs vidare.

Den pågående skogsbrandsäsongen i Kalifornien har skapat intresse i media globalt. Förutom storleken på bränderna i sig, så har det extremt varma vädret med skogsbränder på norra halvklotet bidragit till intresset. För närvarande, så kommer de bedömda försäkringsskadorna att täckas av direktförsäkringsbolag och möjligen några återförsäkringsbolag. Skogsbrand i USA är en liten risk i såväl Entropics som de flesta andra förvaltares portföljer. Vid utgången av juli uppgick risken för skogsbrand i USA till 0,36 % av portföljens totala expected loss. Läs vidare.

Den välkände entreprenören Lars Irstad, känd bland annat för att ha grundat Programator, går in som delägare med 9,9 % av aktierna i kapitalförvaltningsbolaget Entropics Asset Management. Entropics är Skandinaviens första förvaltare specialiserad på cat bonds (obligationer som tillhandahåller katastrofförsäkring). Läs vidare.

Matematisk förmåga är en kärnkompetens för förvaltning av cat bonds. Entropics sponsrar därför matteklubben Tänkarna med lokaler för att stimulera matematikintresse hos barn. Matteklubben genomförde nyligen tävlingen "Borromeiska trianglar" på fyra ställen runt om i landet. I Stockholm gick deltävlningen hos Entropics. Läs vidare.

I början av mars slog vinterstormen Riley till mot den centrala atlantkusten i USA med starka vindar och omfattande snöfall. Även om det var en ovanligt svår storm, med snabbt sjunkande lufttryck och orkanstyrka i byarna, och stora skador så skulle den normalt sett inte påverka några cat bonds. Läs vidare.

2017 är på väg att bli det kostsammaste året någonsin ifråga om skador från skogsbränder Utöver den extrema nordatlantiska orkansäsongen, så kan cat bonds påverkas, vilket återspeglas i fondens NAV. Enligt vår nuvarande bedömning, så står en cat bond i portföljen inför en möjlig totalskada på principalen och en skulle drabbas delvis. Läs vidare.

Enligt en uppdatering från RMS den 30 oktober, så förväntas de ekonomiska skadorna av skogsbränderna i Kalifornien under oktober uppgå till mellan sex och åtta miljarder dollar. Skador i denna storleksordning kan komma att påverka några positioner i Entropics portfölj. Med nuvarande priser på andrahandsmarknaden skulle påverkan på NAV vara mindre än 1 %. Läs vidare.

Orkanen Nate drog in över land över mississippideltat i den sydöstra delen av Louisiana och därefter nära Biloxi i Mississippi som en orkan kategori 1. Även om alla orkaner orsakar förödelse där de drar fram, så förefaller skadorna från Nate vara modesta. Därmed kommer den inte att utlösa några obligationer i fonden. Läs vidare.