Filtrera inlägg efter:

Visa alla

Orkanen Florence gick in över land i North Carolina på fredagen 14 september. Vindskadorna förväntas bli relativt små men Florence förorsakar stora skador huvudsakligen på grund av stormfloder, skyfall och översvämningar. Entropics förväntar sig inte någon försäkringsskada som drabbar Entropics Cat Bond Fund. Läs vidare.

Orkanen Florence i Atlanten närmar sig USAs ostkust och är på väg över land i North Carolina or South Carolina inom 48 timmar. Den är för närvarande en orkan kategori 4 med potentiellt katastrofala effekter i berörda områden. Fortfarande råder dock betydande osäkerhet gällande den exakta banan och var den kan gå över land. Läs vidare.

Den pågående skogsbrandsäsongen i Kalifornien har skapat intresse i media globalt. Förutom storleken på bränderna i sig, så har det extremt varma vädret med skogsbränder på norra halvklotet bidragit till intresset. För närvarande, så kommer de bedömda försäkringsskadorna att täckas av direktförsäkringsbolag och möjligen några återförsäkringsbolag. Skogsbrand i USA är en liten risk i såväl Entropics som de flesta andra förvaltares portföljer. Vid utgången av juli uppgick risken för skogsbrand i USA till 0,36 % av portföljens totala expected loss. Läs vidare.

Den välkände entreprenören Lars Irstad, känd bland annat för att ha grundat Programator, går in som delägare med 9,9 % av aktierna i kapitalförvaltningsbolaget Entropics Asset Management. Entropics är Skandinaviens första förvaltare specialiserad på cat bonds (obligationer som tillhandahåller katastrofförsäkring). Läs vidare.

Matematisk förmåga är en kärnkompetens för förvaltning av cat bonds. Entropics sponsrar därför matteklubben Tänkarna med lokaler för att stimulera matematikintresse hos barn. Matteklubben genomförde nyligen tävlingen "Borromeiska trianglar" på fyra ställen runt om i landet. I Stockholm gick deltävlningen hos Entropics. Läs vidare.

I början av mars slog vinterstormen Riley till mot den centrala atlantkusten i USA med starka vindar och omfattande snöfall. Även om det var en ovanligt svår storm, med snabbt sjunkande lufttryck och orkanstyrka i byarna, och stora skador så skulle den normalt sett inte påverka några cat bonds. Läs vidare.

2017 är på väg att bli det kostsammaste året någonsin ifråga om skador från skogsbränder Utöver den extrema nordatlantiska orkansäsongen, så kan cat bonds påverkas, vilket återspeglas i fondens NAV. Enligt vår nuvarande bedömning, så står en cat bond i portföljen inför en möjlig totalskada på principalen och en skulle drabbas delvis. Läs vidare.

Enligt en uppdatering från RMS den 30 oktober, så förväntas de ekonomiska skadorna av skogsbränderna i Kalifornien under oktober uppgå till mellan sex och åtta miljarder dollar. Skador i denna storleksordning kan komma att påverka några positioner i Entropics portfölj. Med nuvarande priser på andrahandsmarknaden skulle påverkan på NAV vara mindre än 1 %. Läs vidare.

Orkanen Nate drog in över land över mississippideltat i den sydöstra delen av Louisiana och därefter nära Biloxi i Mississippi som en orkan kategori 1. Även om alla orkaner orsakar förödelse där de drar fram, så förefaller skadorna från Nate vara modesta. Därmed kommer den inte att utlösa några obligationer i fonden. Läs vidare.

Entropics har under dagen genomfört simuleringar av den möjliga påverkan. Med de senaste dataset som vi har tillgängliga, så visar dessa simuleringar ingen portföljförlust, förutsatt att nuvarande prognoser håller. Läs vidare.

Orkanen Nates kurs indikerar att den kommer att gå in över amerikanska golfkusten på lördag kväll (CET) enligt NHC:s prognos. Den är för närvarande nordost om Yucatánhalvön i Mexiko på en NNV-kurs över Mexikanska golfen. Läs vidare.

Orkanen Maria som nyligen orsakade förödelse på Puerto Rico och flera karibiska öar, kan också vara en större försäkringshändelse än förväntat initialt. Därmed kan den få viss påverkan på cat bondmarknaden och på portföljen. Läs vidare.

Modellering av orkanen Irmas påverkan på Entropics portfölj indikerar en förlust på mindre än 3 % av det totala värdet. Även om Irma kommer att orsaka betydande försäkringsskador, så är påverkan på det likvida segmentet av cat bondmarknaden begränsad. Läs vidare.

Orkanen Irma kommer att bli en stor försäkringshändelse för försäkrings- och återförsäkringsbranschen. Den kommer säkerligen att påverka ILS-sfären. Påverkan på likvida cat bonds förefaller vara begränsad. Läs vidare.

Trots osäkerhet om den exakta kursen, så kommer Irma att bli en omfattande försäkringshändelse och sannolikt påverka en eller flera cat bonds. Oavsett utfall, så förväntas en kortsiktig påverkan på cat bondfonder, inklusive SEF Entropics Cat Bond, då indikativa priser återspeglar osäkerheten innan orkanen går in över land. Läs vidare.

I morse inträffade en jordbävning med magnitud 8,1 (preliminärt) precis utanför Chiapas kust i Mexiko. Initiala rapporter indikerar utbredd förstörelse och åtskilliga dödsoffer i regionen. Omfattningen av skador går inte att bedöma förrän till gryningen lokal tid. Läs vidare.

Irma är fortfarande en kategori 5-storm med maxvindar på 80 m/s som hotar att gå in över land i Florida enligt National Hurricane Centers (NHC) senaste rapport. Marknadsreaktioner återspeglar förväntningar att detta kan påverka några cat bonds. Fortfarande råder dock stor osäkerhet kring orkanens exakta väg och styrka. Läs vidare.

Orkanen Irma klassificeras som en storm kategori 5, med vindstyrkor upp till 82 m/s. Irma befinner sig för närvarande i nordöstra Karibien och rör sig mot västnordväst, med en hastighet på nära 26 km/h. Inom de kommande dagarna, som kan den drabba flera karibiska öar med potentiellt katastrofala vindstyrkor, stormfloder och omfattande regn. Läs vidare.

I takt med att mer data har kommit in, så står det klart att det är en omfattande katastrof, främst på grund av översvämningar. Det är också tydligare att de vindrelaterade skadorna är begränsade och förväntas inte orsaka förluster i Entropics portfölj eller på cat bondmarknaden. Läs vidare.

Innan den drog in över land, så uppgraderades orkanen Harvey till kategori 4, vilket innebär att det är den kraftigaste orkan som dragit in över land i USA sedan Charley år 2004. Det är också den första orkanen över fastlandet med kategori 3 eller högre sedan Wilma 2005. Under natten, så nedgraderades Harvey till kategori 3. De första rapporterna indikerar att vindskadorna är relativt begränsade och kommer att täckas av direktförsäkringsbolag och, möjligen, återförsäkring. Läs vidare.