2015-10-05 - Av Henrik Sjöholm

Skandinaviens första cat bond-förvaltare etablerar sig i Finland

​Entropics Asset Management etablerar representation i Finland i syfte att stärka dialogen med finländska institutionella investerare. Mika Mäkinen, med lång bakgrund som chefsaktuarie och verkställande direktör i flera bolag i försäkringsbranschen, blir Entropics representant i Finland genom sitt bolag Helsingin Aktuaarikonsultointi Oy.

– Nu får finländska investerare en samtalspartner om cat bonds och det bredare området ILS, insurance linked securities, säger Entropics vd Robert Lindblom. Genom Mika knyter vi till oss en respekterad och kunnig representant i Finland. Han tillför också bolaget ytterligare kvalificerad matematisk och aktuariell kompetens.

I Finland, liksom i Sverige, ska EU-direktivet Solvens 2 implementeras och tillämpas av försäkringsbolagen. I Solvens 2 har tillgångssidans risk en avgörande betydelse, till skillnad från Solvens 1, där den inte har någon relevans för kapitalkraven.

– Cat bonds betraktas som en försäkringsrisk på balansräkningens tillgångssida. Det kan bidra till att förbättra solvenskvoten i jämförelse med andra tillgångar med liknande avkastningsprofil, säger Robert Lindblom.

Mika Mäkinen har, bland annat, varit vd för livåterförsäkringsbolaget Retro Life Assurance Company Ltd och för Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget. Han driver idag konsultbolaget Helsinki Actuarial Consulting och sitter i styrelsen för det ömsesidiga försäkringsbolaget Pohjantähti.

– Investerare i Finland står inför samma utmaningar som i Sverige och övriga länder, säger Mika Mäkinen. I tider med volatilitet på de globala aktiemarknaderna och låga räntor är det många som söker okorrelerad avkastning. Jag ser fram mot att göra cat bonds och Entropics mer kända för investerare i Finland.

Entropics första fond är SEF Entropics Cat Bond Fund, som uppfyller EU:s UCITS-kriterier. Den är därmed tillgänglig för institutionella investerare i alla EU-länder och kan göras tillgänglig för privata investerare genom en inrapporteringsprocess hos berörd tillståndsmyndighet. Inledningsvis kommer fonden att göras tillgänglig för institutionella investerare i men den kan på längre sikt komma att inrapporteras för distribution till privatkunder i Finland.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg: