Filtrera inlägg efter:

Visa alla

Orkanen Matthew kommer att påverka resultatet i Entropics fonds kommande veckovisa NAV med mindre än -1 % och resultatet för Swiss Re Cat Bond Index med ungefär -1,7 %,. Vi förväntar oss att denna nedgång snabbt ska återhämtas, då situationen klarnar och kupongintjäningen fortsätter. Vi utesluter inte att vissa privata transaktioner inom säkerställd återförsäkring påverkas, men då Entropics fond inte investerat i dessa, så påverkas inte portföljen. Läs vidare.

Orkanen Matthew är den värsta orkan som drabbat Florida på mer än tio år. På väg mot Florida, så har den passerat över flera karibiska länder. Även om vår förvaltning fokuserar på möjliga försäkringsskador, så är det en allvarlig katastrof och vi känner djupt med dem som drabbats av den. Läs vidare.

Den första svenskförvaltade cat bondfonden – SEF Entropics Cat Bond Fund – öppnas för Skandias sparare med depåförsäkring eller depå. Fonden investerar i en globalt diversifierad portfölj av försäkringsrelaterade värdepapper så kallade Cat Bonds, huvudsakligen relaterade till extrema naturhändelser. Läs vidare.

SEF Entropics Cat Bond Fund görs nu tillgänglig i en ohedgad andelsklass för institutionella investerare. Fonden förvaltas av Entropics Asset Management AB, den första skandinaviska förvaltaren av cat bonds. Läs vidare.

Obligationen MultiCat Mexico Class C, som befarades ha utlösts helt efter de första rapporterna om orkanen Patricia i Mexiko i oktober 2015, har utlösts till 50 %. Det är officiellt klart efter skaderegleringen utförd av AIR Worldwide. AIRs rapport grundas på National Hurricane Centers (NHC) slutrapport om orkanen, som visar att lufttrycket var något högre än vad som ursprungligen uppmätts. Därmed frigörs 50 miljoner dollar för återuppbyggnad efter orkanen, vars skador uppskattas av NHC till 325 miljoner dollar. Läs vidare.

National Hurricane Center (NHC) har nu publicerat sin rapport om orkanen Patricia, som slog till mot Mexiko i oktober. Rapporten är ett underlag för AIR Worldwide då de ska avgöra om en cat bond, Multicat Mexico Class C, har utlösts. Läs vidare.

Entropics beviljades i januari medlemskap i Sveriges forum för hållbara investeringar, Swesif. Genom medlemskapet understryker Entropics ytterligare ambitionen att vara ledande inom hållbara och ansvarsfulla investeringar i cat bonds. Läs vidare.

Hurricane Patricia

Orkanen Patricia utlöser med stor sannolikhet en cat bond, MultiCat C, som ingår i Entropics portfölj. Det innebär att fondens värde påverkas och att pengar frigörs får återuppbyggnad i Mexiko. Läs vidare.

​Entropics Asset Management etablerar representation i Finland i syfte att stärka dialogen med finländska institutionella investerare. Mika Mäkinen, med lång bakgrund som chefsaktuarie och verkställande direktör i flera bolag i försäkringsbranschen, blir Entropics representant i Finland genom sitt bolag Helsingin Aktuaarikonsultointi Oy. Läs vidare.

Entropics Asset Management har accepterats som undertecknare av FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principles for Responsible Investments, UN PRI). Företaget blir en av 1 388 undertecknare från den globala finansbranschen och förbinder sig att följa sex principer i sina investeringsbeslut och att bidra till ett hållbart globalt finansiellt system. Läs vidare.

Från och med idag finns SEF Entropics Cat Bond Fund tillgänglig för Nordnets kunder. Därmed blir Nordnet först ut med att erbjuda fondens konsumentklass till enskilda investerare och pensionssparare. SEF Entropics Cat Bond Fund är den första svenskförvaltade fonden specialiserad på förvaltning av cat bonds (värdepapper som är kopplade till försäkringsrisker, främst naturkatastrofer). Läs vidare.

SEF Entropics Cat Bond Fund är nu öppen för teckning för institutionella investerare och påbörjar idag (16/2) förvaltningen. Det är den första fonden med inriktning mot cat bonds som förvaltas av ett skandinaviskt team och är den nionde cat bond-fonden i världen som följer EU:s UCITS-regelverk. Läs vidare.

Entropics film som introducerar cat bonds på ett enkelt sätt har uppmärksammats av Commercial Insurance Awards 2015, som nominerat Entropics till kortlistan för kommunikationspriset. Läs vidare.

Den första svenskförvaltade fonden med inriktning mot cat bonds, SEF Entropics Cat Bond Fund, har godkänts av Luxemburgs finansinspektion, CSSF, och är, från idag, notifierad hos svenska Finansinspektionen. Därmed kan Entropics Asset Management AB välja vilken dag fonden ska öppna. Entropics blir därmed den nionde förvaltaren i världen som erbjuder en fond som följer EU:s UCITS-regelverk. Läs vidare.

Sveriges första portföljförvaltare specialiserad på cat bonds, Entropics Asset Management AB, har valt AIR Worldwides CATRADER® som verktyg för modellering av sin portfölj med cat bonds. Därmed blir Entropics den första kapitalförvaltaren i Sverige att dra nytta av kraften i katastrofmodellering för att analysera effekten av katastrofhändelser på försäkringsrelaterade finansiella instrument. Läs vidare.

Sverige har fått sin första kapitalförvaltare som är specialiserad på cat bonds. Det står klart sedan Entropics Asset Management AB i veckan beviljades tillstånd från Finansinspektionen att bedriva diskretionär kapitalförvaltning. Entropics blir en av de första tio förvaltarna i världen att erbjuda cat bond-fonder som följer EU:s UCITS-regelverk. Läs vidare.

2014 lanseras Skandinaviens första fond som investerar i cat bonds, förutsatt att den planerade förvaltaren Entropics Asset Management AB beviljas tillstånd från Finansinspektionen. Cat bonds är värdepapper som överför global försäkringsrisk till kapitalmarknaderna. De senaste tio åren har cat bondmarknaden som helhet avkastat i genomsnitt 8,7 % årligen med en volatilitet på 3,2 %*. Läs vidare.