Sammanfattning

SEF Entropics Cat Bond Fund (”Fonden”) är den första fond som förvaltas av en skandinavisk kapitalförvaltare specialiserad på investeringar i insurance-linked securities (ILS). Entropics har en ansvarsfull förvaltningsstil.

Fondens mål är att leverera god riskjusterad avkastning, med låg korrelation till andra tillgångsslag som aktier och obligationer. Det uppnås genom att fonden förvaltar en globalt diversifierad portfölj av cat bonds med hänsyn till bland annat underliggande försäkringsrisk och geografi.

 

 

Fonden uppfyller EU:s UCITS-regelverk. Regelverket syftar till att skydda investerare genom höga standarder för riskhantering, koncentrationsrisker och likviditet i de fonder som följer det. Andelsklassen (I) är endast tillgänglig för institutionella investerare. I och med att Fonden följer UCITS-reglerna, kan den marknadsföras till institutionella investerare liksom på konsumentmarknader i EU-länder efter en notifieringsprocess. Inledningsvis är fonden tillgänglig endast för institutionella investerare i alla EU-länder och på konsumentmarknaderna i Sverige och Luxemburg. Fonden kan introduceras i ytterligare länder förutsatt att efterfrågan är tillräckligt stor.

Fonden investerar i enlighet med Entropics policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden är uppsatt genom Swedbank Management Company S.A. i Luxemburg. Swedbank AB är administrator för fonden, vilket garanterar, från Entropics, oberoende värdering och administration. Entropics är fondens kapitalförvaltare och fokuserar på investeringsbeslut.

Print Friendly, PDF & Email