Observera: Följande information gäller för klass I i SEF Entropics Cat Bond Fund. Denna klass är öppen endast för institutionella investerare. För ytterligare information om klassen, vänligen kontakta oss.

Sammanfattning

SEF Entropics Cat Bond Fund (”Fonden”) är den första fond som förvaltas av en skandinavisk kapitalförvaltare specialiserad på investeringar i insurance-linked securities (ILS). Entropics har en ansvarsfull förvaltningsstil.

Fondens mål är att leverera god riskjusterad avkastning, med låg korrelation till andra tillgångsslag som aktier och obligationer. Det uppnås genom att fonden förvaltar en globalt diversifierad portfölj av cat bonds med hänsyn till bland annat underliggande försäkringsrisk och geografi.

Fonden uppfyller EU:s UCITS-regelverk. Regelverket syftar till att skydda investerare genom höga standarder för riskhantering, koncentrationsrisker och likviditet i de fonder som följer det. Andelsklassen (I) är endast tillgänglig för institutionella investerare.

Fonden investerar i enlighet med Entropics policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden är uppsatt genom Swedbank Management Company S.A. i Luxemburg. Swedbank AB är administrator för fonden, vilket garanterar, från Entropics, oberoende värdering och administration. Entropics är fondens kapitalförvaltare och fokuserar på investeringsbeslut.

Print Friendly, PDF & Email