Avgift Aktuellt värde Kommentar
Förvaltningsarvode 1,00 %
Prestationsarvode 10 % Över tröskelräntan SSVX90
Högvattenmärke tillämpas
Administrationsavgift 0,3 % Fondbolagets administrationsavgift uppskattat utifrån nuvarande AUM.
Anti-dilution levy 0 % Kan tillämpas för att skydda kvarvarande andelsägare från transaktionskostnader som kan uppstå vid stora uttag eller insättningar. Högst 1 %. Avgiften tillfaller fonden.
Insättningsavvgift 0 % Kan tillämpas för begränsa nya insättningar i fonden för att skydda befintliga andelsägare från uttunning. Metoden kallas normalt ”soft closing”. Avgiften uppgår till högst 5 %.
Print Friendly, PDF & Email