SEF Entropics Cat Bond Fund är den första fond som förvaltas av en skandinavisk kapitalförvaltare specialiserad på investeringar i Cat Bonds. Fondens mål är att leverera god riskjusterad avkastning, med låg korrelation till andra tillgångsslag. Fonden kommer att förvalta en globalt diversifierad portfölj med hänsyn till risktyp och geografi.

Kurs 97.55
Sedan start -2.45 %
En vecka +0.27 %
Tre månader +4.00 %
Ett år +0.84 %

SEF Entropics Cat Bond Fund har som mål är att leverera god riskjusterad avkastning, med låg korrelation till andra tillgångsslag. Fonden förvaltar en globalt diversifierad portfölj med hänsyn till risktyp och geografi. Klass I är endast öppen för institutionella investerare.

Kurs 95.70
Sedan start -4.30 %
En vecka +0.28 %
Tre månader +4.09 %
Ett år +1.18 %