I enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:12 och EU:s förordning 575/2013 ska Entropics periodiskt publicera uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav och bedömt kapitalbehov. Genom denna sida offentliggörs denna information.

Övrig information

Övrig information som ska offentliggöras i enlighet med FFFS 2014:12 och artiklarna 435-455 i förordning (EU) nr 575/2013 kan erhållas ifrån Entropics Asset Managent AB efter förfrågan via mail eller brev. Företagets e-mailadress:info@entropics.se och företagets adress: Entropics Asset Management AB, Box 5198, 102 44 Stockholm.

Årsredovisningar

Kapitaltäckningsuppgifter

Print Friendly, PDF & Email