• Entropics är en oberoende förvaltare som ägs till fullo av tio partners.
  • Teamet är specialiserat på förvaltning av försäkringsrisker, med bred och djup erfarenhet global återförsäkring, reglering av katastrofskador, meteorologi och av kapitalförvaltning.
Robert Lindblom

Robert Lindblom

Vd

Robert har närmare 30 års erfarenhet av försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen. Innan han startade Entropics arbetade han under tio år hos kapitalförvaltaren Brummer & Partners där han bland annat startade försäkringsbolaget Brummer Life och var dess första VD. Dessförinnan var Robert bland annat en av grundarna till ett av Sveriges första försäkringsmäklerier där han också var VD i tio år. Robert har en MBA i finansiell ekonomi från Cass City University i London.

Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Meryem Savas

Meryem Savas

Underwriter

Meryem har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och elektroteknik med en master i finansiell matematik från Linköpings universitet. På Entropics sedan augusti 2013.

Oskar Schyberg

Oskar Schyberg

Underwriter

Tekn lic i tillämpad / finansiell matematik. På Entropics sedan december 2013.

Agne Burauskaite-Harju

Agne Burauskaite-Harju

Underwriter

Fil. dr. i statistik med en bakgrund i tillämpad matematik. Specialiserad på modellering av extremvärden för klimatdata. På Entropics sedan 2015. Erfarenhet av försäkringsbranschen från konsultprojekt som aktuarie på FM Försäkringsmatematik. Tidigare uppdrag inkluderar statistisk modellering av kreditrisk, kundbeteende och försäljningsdata.

Martin Hedberg

Martin Hedberg

Chefsmeteorolog

20 års erfarenhet som meteorolog och officer inom Försvarsmakten, meteorolog på SVT och som chef för kommersiella väderbolag. Klimatexpert och rådgivare om hur extremväder och klimatförändringar påverkar samhälle, finans- och energimarknader. Martin har en kandidatexamen i meteorologi från Stockholms universitet.

Print Friendly, PDF & Email