Om du som kund har klagomål eller inte är nöjd med din tjänst bör du omgående låta oss få veta detta. Enklast och snabbast är att kontakt din rådgivare hos den distributör du köpt andelar genom. Är du inte nöjd med de svar du får eller om du vill vända dig direkt till Entropics kan du kontakta vår klagomålsansvarige, vd Robert Lindblom.

Kontaktuppgifter:

Klagomålsansvarig
Robert Lindblom
Entropics Asset Management AB
Box 23
114 31 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@entropics.se

Beskriv ditt ärende och vad du är missnöjd med. Du får omgående en skriftlig bekräftelse på att vi har tagit mot ditt ärende och möjligen kompletterande frågor för vår utredning. Efter utredning av ärendet får du ett skriftligt svar. Är du inte nöjd efter ett skriftligt klagomål och det svar du får kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden:

Allmänna reklamationsnämnden
Telefon: 08-555 017 00
www.arn.se

Print Friendly, PDF & Email