Entropics ska i enlighet med Finansinspektionens föreskrift FFFS 2014:12 och EU:s förordning 575/2013 tillgängliggöra information om företagets organisation, ledning och ägarförhållanden samt riktlinjer för ersättningar och rekrytering. Denna information offentliggörs i och med denna information. Ytterligare information finns i företagets årsredovisning och kan även begäras ut från företaget.

Entropics organisation

Entropics styrelse

Lina Rollby Claesson
Ordförande
extern ledamot
Mats Berglund,
extern ledamot
Oskar Schyberg
Robert Lindblom
Vd

På begäran lämnar Entropics ut styrelseledamöternas CV:n samt uppgifter om övriga styrelseuppdrag.

Ägarförhållanden

Entropics ägs till 100 % av de partners som arbetar i bolaget genom respektive ägarbolag, i storleksordning:

  • Robert Lindblom
  • Stig Aggevall
  • Lars Irstad
  • Henrik Sjöholm
  • Meryem Savas
  • Oskar Schyberg
  • Martin Hedberg
  • Agne Burauskaite-Harju

Riktlinjer för ersättning till befattningshavare och rekrytering

Entropics Asset Management AB tillämpar marknadsmässig lönesättning med fasta löner. Löner ska vara måttfulla och rörliga ersättningar tillämpas inte. Rekrytering av medarbetare, då det är aktuellt, utgår främst från de specifika kompetenser som stärker vår förmåga att leverera resultat för andelsägare i våra fonder. Vid lika kompetens eftersträvar vi ökad mångfald bland medarbetare och befattningshavare. För ytterligare information om vår ersättnings- och rekryteringspolicy, vänligen kontakta oss.

Print Friendly, PDF & Email