• Entropics affärsidé är att erbjuda investerare tillgång till ett diversifierande tillgångsslag med låg korrelation till andra investeringar och god riskjusterad avkastning.
  • Vi är den första skandinaviska portföljförvaltaren specialiserad på investeringar i cat bonds.
  • Förvaltningsteamet har solid kompetens inom bl.a. underwriting, försäkringsmatematik och meteorologi för att hantera försäkringsrelaterade risker.
  • Vi arbetar med ansvarsfulla investeringar och investerar endast i cat bonds som vi menar gör nytta för samhället.
  • Entropics är en oberoende förvaltare.
  • Vi har förbundit oss till transparens.

Entropics Asset Management AB bedriver diskretionär portföljförvaltning enligt Lagen (2007:528) om värdepappersmarknad 2 kap. 1§ punkt 4 och står under tillsyn av Finansinspektionen.

Entropics introducerar ett nytt tillgångsslag i Sverige

Det svenska sparandet fördelar sig ungefär på 2/3 aktier och 1/3 räntebärande investeringar. Samtidigt söker många investerare efter diversifiering och okorrelerad avkastning. Entropics grundades för att tillgängliggöra investeringar i cat bonds på den svenska, skandinaviska och europeiska marknaden. Företaget är den första svenska och skandinaviska förvaltaren som specialiserar sig på investeringar i cat bonds och andra försäkringrelaterade finansiella instrument.

En oberoende aktör med ett starkt förvaltningsteam

Vårt förvaltningsteam är uppbyggt runt denna specialisering. Inom teamet finns mer än 100 års erfarenhet av underwriting, försäkringsmatematik, meteorologi och ledning av finansiella företag. Bland medarbetarna finns erfarenhet av förvaltning av globala återförsäkringsportföljer, ansvarig aktuarie hos svenska och utländska försäkringsbolag, skadereglering inom katastrofskador och ledning av försäkringsverksamhet.

Entropics ägs helt och hållet av sina åtta partners, som alla arbetar hel- eller deltid med företaget. Därmed är vi oberoende av utgivare, banker och mäklare.

Betoning av transparens och ansvarsfulla investeringar

Cat bonds är i sig ett tillgångsslag som bidrar med positiva effekter för samhället genom att tillgängliggöra kapital för försäkringar. Entropics har systematiserat detta i en policy för ansvarsfulla investeringar, som innebär att vi endast investerar i cat bonds som vi menar har positiva effekter för samhället.

Ansvarsfullheten är också en del av vår kommunikation. Vi har förbundit oss till transparens och att informera inte bara om våra produkter, utan att utbilda om vad cat bonds är, hur de fungerar och att informera så transparent som möjligt kring vår förvaltningsfilosofi.

 

Print Friendly, PDF & Email