Stiftelsen Hållbara Hav i samarbete med Swedbank

Lunch den 30 mars klockan 11:00 – 13:00 om Östersjön, Haven och initiativet Havsfonden
Gästtalare är professor Johan Rockström och professor Henrik Österblom.

Haven täcker 70 % av jordens yta, producerar hälften av världens syre och absorberar 25 % av koldioxidutsläppen. De utgör också 99 % av världens livsmiljö och ger näring, råvaror och inkomst för en betydande del av världens befolkning. De utmaningar som havsmiljön möter innebär utmaningar för hela mänskligheten. Mot bakgrund av den ökade insikten om havens betydelse har FN utropat åren 2021–2030 till ett årtionde för havsforskning och hållbarhet.

Belastningen på jordens resurser kommer, trots många insatser, att fortsätta att öka. I stor utsträckning beror det på de enastående framgångar som lett till att vi blir friskare, lever längre och blir allt rikare. Med rätt förvaltning finns i haven potentialen att hjälpa mänskligheten genom att producera protein och energi och transportvägar. Möjligheterna att åstadkomma hållbara lösningar är enorma, men kräver både ansvarstagande och satsningar för att förverkligas.

Stiftelsen Hållbara Hav stödjer bildandet och samordnar förverkligandet av Havsfonden; en global aktiefond med havstema. Fonden öppnas initialt för utvalda, inbjudna investerare i en exklusiv andelsklass. Andelsägarna i denna klass donerar inte till Östersjöstiftelserna och andra ideella organisationer, men bidrar till att fonden senare, när den har en grundförmögenhet, ska kunna öppna andra donationsutdelande andelsklasser som riktar sig till allmänheten och pensionssparare och möjliggör för dem att engagera sig för haven och Östersjön.

Program 30 mars, klockan 11–13

  • Hans Berggren, ordförande Stiftelsen Hållbara Hav hälsar välkommen tillsammans med AnneBodén Isaksson från Swedbank AB.
  • Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och professor ijordsystemforskning vid universitetet i Potsdam, berättar om tillståndet i våra hav och demöjligheter och utmaningar som finns för att säkra en hållbar utveckling.
  • Henrik Österblom, professor vid Stockholms universitet, har varit delaktig i bl a bildandet avSeafood Business for Ocean Stewardship, SeaBOS, och berättar om hur tio av de störstaaktörerna i världen inom fisk-och skaldjursproduktionen samarbetar i denna organisation, medsyfte att skapa systemförändringar.
  • Peter Norman, ordförande för Havsfondens förvaltningsbolag, Entropics Asset Management,och Robert Lindblom, vd, talar om idén bakom Havsfonden, placeringsinriktning och teckning,kombinationen av investering och donationsprogram för Östersjön som kan hjälpaÖstersjöstiftelserna och ideella organisationer att vara verksamma långsiktigt.
  • Martin Guri, Head of Nordic Strategy, Kepler Cheuvreux, berättar om investeringar i den ”Blåekonomin”.

Välkommen!