Introduktion till Cat Bonds

En av de vanligaste frågorna till Entropics är ”Vad är cat bonds?”

Cat bonds kan av många uppfattas som komplicerat och det är inte alltid beskrivningar i ord och bild gör det lättare att förstå. Entropis Asset Management AB har därför låtit producera en kort animering (3 minuter) som förklarar konceptet och hur det genererar såväl avkastning som förbättrat försäkringsskydd.

Vidaredistribution

Entropics Asset Management AB äger alla rättigheter till videon. Vi ger däremot rätt till var och en att vidaredistribuera den genom inbäddning på egna sidor, med uppgivande av källan och länk till Entropics hemsida samt hänvisning till den ansvarsfriskrivning som görs nedan. Vi uppskattar, men kräver inte, en notifiering om användning av videon.

Ansvarsfriskrivning

Videon omfattas av Entropics allmänna ansvarsfriskrivning rörande material på hemsidan. Kortfattat innebär denna att vi ansträngt oss för att ge en korrekt bild av cat bonds, men kan inte hållas ansvariga för eventuella misstag i filmen. En kort video ger inte heller en fullständig bild av tillgångsslaget. Filmen får inte heller betraktas som rådgivning rörande investeringar. Inför ett sådant övervägande bör du kontakta din bank eller placeringsrådgivare. Historisk avkastning är dock ingen garanti för framtida avkastning och investeringar i cat bonds innebär alltid en risk för förluster.

Källhänvisning

Uppgifterna om avkastning för cat bonds i filmen bygger på Swiss Re Global cat bond Index Total Return, under perioden 1/1/2002-31/12/2012. Indexet är en valutaviktad korg av cat bonds till marknadspris som följs av Swiss Re Capital Markets. Underliggande data baseras endast på indikativa priser. Uppgifter om avkastning för börsen bygger på uppgifter från motsvarande tidsperiod för S&P 500.

Print Friendly, PDF & Email