• Cat bonds möjliggör tillgång till hela kapitalmarknaden för försäkringar mot naturkatastrofer.
  • Premierna för cat bonds innebär en momentan prissättning av klimatrelaterade risker och en värdering av det förebyggande arbetet.
  • I utvecklingsekonomier erbjuder cat bonds möjlighet att få tillgång till kapital för katastrofhjälp och återuppbyggnad.

Cat bonds bidrar till ökad försäkringskapacitet

Den globala kapitalmarknaden är ungefär 80 gånger så stor som marknaden för sakförsäkringar och har därmed mycket större förmåga att absorbera chocker, som den ekonomiska påverkan av en naturkatastrof. Just att få tillgång till kapitalmarknadens kapacitet var det viktigaste skälet för utveckling av cat bonds efter orkanen Andrew 1992.

Cat bonds bidrar med prissättning av risk och förebyggande insatser

I samband med att en cat bond struktureras görs också modeller för att förutsäga sannolikheten att de utlöses (”triggas”). Oavsett om triggern är parametrisk eller beror på faktisk skada (läs vidare) ger det tänkbara investerare en bild av risken att säkerheten tas i anspråk och investeringen tappar i värde. Oavsett val av utlösningsmekanism kan man som riskbärare påverka denna sannolikhet. Förebyggande insatser, som krav på samhällsplanering, byggnadskonstruktion eller adekvat krisberedskap minskar risken för faktiska skador och innebär även att en parametrisk trigger kan sättas högre. Den riskbärare som inte gjort sin hemläxa kommer att få betala högre premier då man ger ut cat bonds. I och med att dessa löper på, i sammanhanget, kort tid ger de en momentan värdering av t.ex. klimatrelaterade risker.

Cat bonds erbjuder försäkringsmöjligheter i utvecklingsekonomier

Även om cat bonds fram till idag främst har handlat om risker i högt utvecklade ekonomier har utvecklingen av lösningar för utvecklingsekonomier gått snabbt de senaste åren. Cat bonds erbjuder möjligheter för länder eller delstater i områden som riskerar att drabbas av naturkatastrofer att få tillgång till alternativt kapital. Det är viktigt inte minst därför att dessa regioner ofta är underförsäkrade och statliga aktörer tvingas ta ett stort ansvar för att hantera de ekonomiska följderna. Det internationella arbetet har främst letts av Världsbanken, som tagit fram ett ramverk, MultiCat, som använts för att ge ut cat bonds i Mexiko. Man har även själva strukturerat cat bonds för 16 karibiska länder. 2015 gavs en cat bond som täcker kinesiska risker ut för första gången och 2016 beräknas cat bonds som täcker klimatrisker i Afrika att komma ut på marknaden.

Print Friendly, PDF & Email