2015-03-15 - Av Henrik Sjöholm

Världens första Cat Bond?

Även om man inte kan kalla den för "världens första cat bond", så prövade en svensk myndighet användning av försäkringsrelaterade instrument mer än tio år innan cat bonds lanserades i USA.

De flesta människor antar, då man frågar dem, att cat bonds först uppstod och gavs ut i USA, inte minst då det är den dominerande marknaden för cat bonds idag. Och när vi talar om cat bonds som de ser ut idag, så är det helt klart så.

Den moderna marknaden för cat bonds började i efterdyningarna av orkanen Andrew, som slog till mot Florida 1992. De totala försäkringsförlusterna, 15,5 miljarder dollar, drev elva försäkringsbolag i konkurs och skakade om återförsäkringsmarknaden i Florida. Behovet av försäkringskapital ledde till att försäkringsindustrin vände sig till kapitalmarknaden på olika sätt och den första moderna cat-obligationen, Residential Re, gavs ut 1997.

Men om vi är ute efter cat bondens ursprung, så går historien längre tillbaka. De grundläggande principerna föreslogs så tidigt som 1973 i uppsatsen An inquiry into the feasibility of a reinsurance futures market av Robert Goshay och Richard Sandor.

Svensk Exportkredit gav 1984 ut ett instrument som hårddraget kan sägas vara världens första cat bondOch den första affären med ett instrument som kan klassas som en cat bond involverade det svenska företaget Svensk Exportkredit (SEK), ett statligt företag som hjälper köpare av svenska produkter och tjänster med finansiering. På 1980-talet blev Japan en av de viktigaste kapitalkällorna för SEK.

För att få tillgång till förmånliga lån introducerade SEK ett ”jordbävningslån” 1984, vilket innebar att man föregrep den moderna cat bond-marknaden med mer än ett decennium. Även om det har lite att göra med det moderna cat bond-instrumentet att göra så är det, enligt Samuel Cox och Hal Pedersens uppsats Catastrophe Risk Bonds (1997) ”den tidigaste affären med en katastrofriskobligation vi känner till”.

Enligt SEK, så gavs obligationen för fem miljoner dollar ut i december 1984 med en löptid på 20 år. Japanska försäkringsbolag som köpte obligationen accepterade en kupong som var lägre än vanligt i utbyte mot att de fick rätten att omedelbart sälja tillbaka dem till utgivaren till det ursprungliga värdet om en jordbävning över en viss magnitud skulle inträffa (i modern terminologi, så var det alltså en parametrisk trigger). Försäkringsbolagen garanterades därmed likviditet om en katastrof skulle orsaka försäkringsutbetalningar, samtidigt som de fick högre avkastning än de skulle fått från statsobligationer.

SEK:s cat bond har få likheter med de handelsbara cat bonds som ges ut idag, men likväl är det ett av de allra första stegen mot det moderna tillgångsslaget. Och, fram till idag, är det den enda ”cat bond” som getts ut av en svensk aktör.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.