2017-09-07 - Av Robert Lindblom

Vad händer med cat bondmarknaden efter en stor händelse?

Samtidigt som investerare attraheras av den okorrelerade avkastningen hos cat bonds, så är utgivarens syfte att få försäkringsskydd mot lågfrekventa och svåra katastrofer. Därmed kommer vi, förr eller senare, att se en händelse stor nog att orsaka omfattande förluster för försäkringsbranschen och cat bondmarknaden. En stor händelse, som en orkan kategori 4 eller 5 som går in över södra Florida tenderar dock att öka framtida avkastning för investerare, då branschen behöver attrahera nytt riskkapital.

Cat bonds kan effektivt och snabbt mobilisera riskkapital för försäkringsskydd. Återkapitalisering av den traditionella (åter)försäkringsmarknaden via aktier och företagsobligationer är långsammare och mindre flexibelt.

Efter en stor katastrof tenderar avkastningen att öka på cat bondmarknaden och i typiska cat bondfonder.

På längre sikt, så förväntas en ökad användning av alternativt kapital i försäkringsbranschen via cat bonds och liknande instrument för risköverföring. Det har skett en diversifiering av riskerna på marknaden de senaste åren och denna utveckling skulle kunna drivas på genom en hårdnande (åter)försäkringsmarknad. För investerare skulle detta inte bara innebära ökad avkastning, utan också förbättrade och utöka möjligheten till diversifiering inom cat bondsfären.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Robert Lindblom

Robert Lindblom

Vd

Robert har närmare 30 års erfarenhet av försäkrings- och kapitalförvaltningsbranschen. Innan han startade Entropics arbetade han under tio år hos kapitalförvaltaren Brummer & Partners där han bland annat startade försäkringsbolaget Brummer Life och var dess första VD. Dessförinnan var Robert bland annat en av grundarna till ett av Sveriges första försäkringsmäklerier där han också var VD i tio år. Robert har en MBA i finansiell ekonomi från Cass City University i London.

Se alla inlägg från Robert.