2017-05-02 - Av Henrik Sjöholm

Syftet spelar roll

För Entropics är det viktigaste måttet för ansvarsfulla investeringar vilket syfte den försäkring som skyddas av en cat bond har. Det är ett förbisett mått då man tittar på ansvarsfulla försäkringsaffärer.

Miljöaktivister från Ende Gelände blockerar kolbrytning i gruvan Welzow-Süd 2016. Foto: ”Rikuti” / CC BY-SA 4.0

Det vanliga angreppssättet i ansvarsfulla investeringar är att använda ESG-data (miljö-, sociala och styrnings- data) för att studera en tänkbar investering. Logiken är lätt: Det är lättförståeligt och kan tillämpas på många branscher. Dessutom är den finansiella logiken att dessa mått representerar investerings- eller avkastningsrisker som inte till fullo beskrivs av traditionella mått.

Men då man investerar i cat bonds, så tenderar dessa mått att vara mindre viktiga på grund av affärens struktur. Även om vi tillämpar UN PRIs rekommendationer för räntebärande instrument om att studera företaget bakom en SPV (specialföretag som emitterar t.ex. cat bonds) – ”sponsorn”, för att använda cat bond-terminologi – så är värdet ofta begränsat, då vi vanligen finner stora försäkringsföretag med bra rykte och vanligen ett seriöst förhållningssätt till ansvarsfrågor. De finansiella ESG-riskerna är i princip försumbara.

Varför ska man då överhuvudtaget bry sig om ansvarsfulla investeringar i vår verksamhet? Ett bra svar kom nyligen från det franska försäkringsbolaget Axa, som meddelade att man skulle upphöra med att ge investerings- och försäkringsstöd till de företag som är mest exponerade mot kol. Även om beslutet minskar en del affärsrisker, så argumenterar företaget också att beslutet är i linje med dess syn på klimatförändring och dess vidare ansvarspolicy.

Beslutet följdes omgående av krav från en koalition av miljöorganisationer som uppmanar andra försäkringsföretag att sluta understödja kolintensiva företag. Talespersonen anklagade försäkringsbolag för att vara ”eftersläntrare i klimatfrågan” och därför bidrar till klimatförändring genom att understödja kolindustrin genom sina försäkringar.

Detta beskriver i stort även Entropics förhållningssätt till ansvarsfulla investeringar. Även om vi har små finansiella ESG-risker, så är den risk vi beskriver som ”ryktesrisk” mycket större. Om våra investerare, varav de flesta tillämpar ansvarsfulla investeringar, skulle drabbas av förluster för försäkring av fossil energiproduktion eller andra etiskt tveksamma ändamål, så skulle vi lätt kunna drabbas av investerarflykt efter en försäkringsskada.

Så även om vi gör traditionell ESG-granskning av sponsorer bakom cat bonds innan vi investerar, så är den viktigaste bakgrundskontrollen att lista ut det yttersta försäkringsändamålet. Det är kanske ett förhållningssätt som skulle gynna även andra som granskar försäkringsbranschen.

Print Friendly, PDF & Email

Dela inlägg:      
Henrik Sjöholm

Henrik Sjöholm

Chef Kommunikation och ansvarsfulla investeringar

Henrik har 20 års erfarenhet av kommunikationsarbete, som talskrivare för förra partiledaren för Centerpartiet Maud Olofsson och som PR-konsult. Tidigare har han framgångsrikt arbetat tillsammans med Brummer & Partners för att driva frågan om flytträtt för pensionsförsäkringar. Innan han kom till Entropics var han policychef på Företagarna.

Se alla inlägg från Henrik.